برگزاری دوره مهندسی مدیریت از سوی آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره آموزشی را تحت عنوان (مفهوم بازمهندسی- مهندسی مدیریت) برای برخی از مدیران شرکت ها و بخشهای آستان قدس برگزار کرد.

خليل حسين بحت، مربی این دوره گفت: دوره مذکور به منظور آموزش شیوه های توسعه شرکت ها، افزایش تولید، ارتقای توانمندی آنها و آشنایی با مهمترین عوامل و ویژگی های باز مهندسی فرایندهای اداری به منظور دستیابی به اهداف شرکت از نظر عملکرد، تولید، هزینه، سرعت و کیفیت است.

بحت گفت: این دوره چند محور را شامل شد که مهمترین آنها مفاهیم و ویژگی های بازمهندسی، اصول مهندسی مجدد، عوامل موفقیت و شکست بازمهندسی، ویژگی‌های سیستمهای باز مهندسی و اقدامات مهندسی مجدد فرایندهای اداری است‌.

شایان ذکر است، بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی برگزاری کارگاه ها و دوره های علمی را با هدف توسعه ظرفیت های کارکنان آستان قدس در رشته های مختلف ادامه می‌دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: