بررسی راههای گسترش همکاری میان بخش آموزش آستان قدس عباسی و موسسه العین

کمیته‌ای از معاونت آموزشی بخش آموزش آستان قدس عباسی از موسسه خیریه العین در بغداد به منظور اطلاع از مراکز (الانجم الزاهره) وابسته به آن به ویژه مراکز سرپرستی ایتام و خانواده هایشان در برخی از استان‌ها بازدید کرد.

این بازدید به منظور گفت و گو درباره راههای همکاری میان بخش آموزش آستان قدس عباسی و موسسات خیریه ای است که تحت نظارت مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف فعالیت می‌کنند و در راس آنها موسسه خیریه العین است.

هدف از این بازدید همچنین اطلاع از تجربیات موسسه در خصوص حل مشکلات کودکان از طریق تاسیس آزمایشگاه های ویژه ای در زمینه های آموزشی در مراکز الانجم الزاهره از جمله در زمینه تشخیص و روان درمانی است.

دو طرف درباره راههای همکاری و تبادل تجربیات و امکان کمک رسانی بخش آموزش به موسسه العین رایزنی کردند. این بازدید، بازدیدهای متقابل دیگر و برگزاری کارگاههای آموزشی را به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است، بخش آموزش آستان همواره تلاش می‌کند تا از یک سو پل های ارتباطی را با همتایان خود و از سوی دیگر با موسسات خیریه گسترش دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: