آغاز برنامه آموزش فراگیر برای کادر آموزشی مدارس مجموعه العمید

بخش آموزش آستان قدس عباسی برنامه ای را برای رشد ظرفیت های کادر آموزشی در مدارس مجموعه العمید برگزار کرد.

حسن داخل، معاون آموزشی این بخش گفت ، برنامه آموزشی مذکور یک برنامه دوره‌ای و سنت حسنه است که این مجموعه در چارچوب تلاش برای توسعه مستمر آغاز کرده است.

وی گفت: این برنامه از نظر گروه مورد هدف و از جهت محتوا از شمولیت برخوردار است. چرا که کادر آموزش و پرورش در همه گروه های سنی شغلی را در بر میگیرد و محتوای آن از تنوع برخوردار بوده و در زمینه آموزشی و اهداف عمومی است.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از چنین برنامه های گسترده ای تربیت معلمی پیشرو است. کله گاو یخ زده

این برنامه به منظور ارتقای سیستم آموزشی و پرورشی و تحقق معیارها و استانداردهای کیفیت فراگیر در تربیت کادری برخوردار از مهارت های کافی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: