آغاز صدور مجوزهای قانونی برای موکبهای عزاداری و خدماتی عاشورایی در کربلا

پرسنل بخش شعایر، موکبها و هیئتهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به دو آستان قدس حسینی و عباسی صدور مجوزها و انجام اقدامات قانونی برای موکبهای عزاداری و خدماتی عاشورایی در استان کربلای معلی را با همکاری رئیس پلیس کربلا آغاز کردند.

عقيل عبد الحسين الياسری، رئیس بخش مذکور گفت: این اقدامات ویژه موکبهای عزاداری و خدماتی است که در ایام عزاداری عاشورایی شرکت خواهند کرد که در راس این اقدامات صدور مجوزهای قانونی برای موکبداران است. زیرا این بخش تنها طرف رسمی مسئول در این رابطه است.

به گفته وی، صدور مجوزها یکی از مهمترین اقدامات قانونی و سازماندهی فعالیت موکبها است که به منظور هماهنگی و ثبت فعالیت آنها و حفظ چارچوبهای کلی آن با همکاری طرفهای ذیربط انجام می شود.

الیاسری تصریح کرد: فعالیت موکبها در دو بخش است؛ بخش اول سازماندهی که به عهده بخش شعایر است و شامل تعیین مکان حضور موکبهای خدماتی و تکایا و نیز سازماندهی و هماهنگی حرکت دسته های عزاداری است که طی ایام عزاداری عاشورا وارد دو حرم مطهر حسینی و عباسی می شوند. بخش دوم که امنیتی است به عهده اداره پلیس کربلا می باشد. بنابراین هر موکبی چه خدماتی و چه عزاداری باید با صدور مجوزی که با هماهنگی آن دو صادر می شود اجازه فعالیت دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: