Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) türbesinin duvarlarını süsleyen Kur’an-i Kerîm kitabeleri ve Ebru kaplı Kerbelâ çinileri…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü ekipleri Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin bir bölümüne yönelik iki Kur’an-i Kerîm kitabesi ve Ebru kaplı Kerbelâ Çinisinden yapılmış motiflerin montaj çalışmalarını tamamladı. Söz konusu kitabeler ve süslü çini işleri, mübarek türbenin girişinin iki tarafında yer alan hizmet duvarlarının dış duvarına asıldı.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu çalışmalar Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin Harem-i Mutahhar bölümü ve esas avlusunun restorasyon, geliştirme ve yenileme çalışmalarının bir parçası. Ayrıca daha önce yapımı tamamlanan Harem-i Mutahhar kısmının zemin ve duvarlarının kaplanması çalışmalarının da devamı niteliğindedir.”

“Hizmet odalarının dış duvarına montajı yapılan Kur’an-i Kerîm kitabeleri; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin Kıble tarafında bakan ana girişinin yanlarında yer almaktadır.”

“Sağ tarafa mone edilen kitabe 24 metre uzunluğunda olup 80 cm yüksekliğindedir. Bir kenarı hariç duvarı dikdörtgen şeklinde çevreleyen bu kitabenin üzerine eni 60 cm olacak şekilde mübarek ‘Muminûn’ Sûresi yazılmıştır. İkinci kitabe ise karşı tarafta yer almakta olup 27 metre uzunluğunda ve 80 cm yüksekliğindedir.Bu kitabenin üzerine ise eni 60 cm olacak şekilde mübarek Yasin Sûresi yazılmıştır.”

“Bu kitabelerin yazarı Hattat Ahmed Naci el-Fetlavî’dir. Açıkça görülen Sülüs tarzda enfesl güzellikte yazılan bu kitabeler tezhiplidir (altın kaplıdır). Harfler ve kelimeler arasındaki kesişim ve iç içe geçme biçimleri köklü Bağdat hattının ayırt edici özelliklerindendir. Tüm bunlar yapılırken kelimelerin kıraate göre sırası korunmuş ve ardı ardına okunabilme özelliği muhafaza edilmiştir. İşte bu kitabeleri diğerlerinden ayıran bir diğer özellik; iki boyutlu oluşudur. İlk boyut kıraat yani okunabilirlik, ikinci boyut da estetik yani süslenişidir. Kelimelerin harflerin ve satırların muhtelif düzeyler içerisinde oluşturulması (bu estetiğin bir parçasıdır).”

“Bu kitabenin üzerinde ise Ebru kaplamalı Kerbelâ çinisinden yapılmış süsleme ve nakışlar yer almaktadır. Böylelikle otantik Arap hat sanatıyla bitkisel motifler bir araya geldikçe duvarda enfes bir İslami sanat tablosu meydana gelmiştir.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki söz konusu proje; Ard-ul Kudüs Genel Müt. ve İnşaat Ltd. Şti firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’nün saha içerisindeki gözetim ve danışmanlığı altında uygulanan projenin maliyeti Şii Vakfı Konseyi tarafından karşılanmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: