Yetimlere yönelik “Bir Yeteneğe Kefil Ol” projesi üçüncü etabı kapsamındaki ilk kurs başladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından gerçekleştirilen insani projelerden biri olan Yetim çocuklara yönelik “Bir Yeteneğe Kefil Ol” Projesi kapsamında üçüncü etabın ilk kursu düzenlendi. Söz konusu proje, Mukaddes Türbe’ye bağlı Genel İlişkiler Bölümü tarafından düzenleniyor.

Projenin yönetiminden sorumlu Müdür Seyyid Amr Ala el-Kifaî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu proje Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ve Genel Sekreteri tarafından desteklenen bir projedir. Proje planlandığı gibi ilerlemektedir. Yetenekli yetim çocukların keşfedilmesi ve yeteneklerine göre kategoize edilmesinin tamamlanmasının ardından bugün üçüncü etabın ilk kursu düzenlenmiştir.”

“Bu kurs fotoğrafçılık ve video çekimi konusuna ilgi duyan genç yeteneklere yöneliktir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından ev sahipliği yapılan kurs Medya Bölümü’nden Haydar el-Menkuşî tarafından verilmiştir. Üç gün süren bu kursun ardından aynı alana yönelik bir kurs daha yapılacaktır.”

“Teorik ve pratik eğitim verildiği kursta kursiyerlerin kapasite ve yaşları gözetilen özel bir müfredat izlenmiştir. Eğitim verilirken esnek, ilgi çekici ve kursiyerleri daha üst seviyelere yükselmeye motive eden bir üslup benimsenmiştir.”

“Projenin üçüncü etabı kapsamındaki kurslar bizde kayıtlı olan yetenekli evlatlarımızın tümü eğitim alıncaya kadar devam edecektir. Bu cevherlerin işlenmesi ve yeteneklerini daha üst düzeye taşımaları için onları daha çok eğitime tabi tutacağız.”

Şunu da ifade edelim: Haberimizin konusu olan proje, Irak çapında bir ilktir. Proje, Iraklı yetim gençlerin yetenek ve becerilerini geliştirerek topluma yararlı, kültürlü ve bilinç bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: