برگزاری دوره تخصصی در زمینه روش تحقیق از سوی مرکز تراث البصره

مركز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی دوره تخصصی خود را در زمینه روش تحقیق و پژوهش در نسخ خطی و فهرست نویسی آن برگزار کرد.

این دوره در قالب هفت جلسه طی روزهای (۱ الی ۹ مرداد) با موضوعات مرتبط با نسخ خطی از جمله وقف نسخ خطی، مهرها، پاورقی ها، مقدمه تحقیق، نمادهای نسخ خطی و ارزیابی آنها و غیره برگزار شد و احمد علی مجيد الحلّی، در آن سخنرانی کرد. این دوره شاهد حضور چشمگیر گروهی از طلاب علوم دینی، اساتید دانشگاهی و برخی علاقه‌مندان به میراث خطی بود.

شایان ذکر است، ریاست بخش امور معارف اسلامی و انسانی دوره های تخصصی متعددی را در برخی زمینه ها به منظور افزایش توانمندی کارکنان خود برگزار کرده است. مرکز تراث البصره همواره در احیا و مستندسازی هر آنچه مربوط به میراث بصره می باشد پیشگام بوده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: