Huseynî Kıyam’a adını altın harflerle yazdıran hanımlar: Kûfeli Tav’e

Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başlattığı ölümsüz devrime katılan birçok hanımefendi unutulmaz roller oynamış ve birbirinden onurlu duruşlar sergilemişlerdir. İşte bu hanımefendiler dillere destan vefâkârlıkları ve evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini Hz.İmam Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) uğruna kurban ederek gösterdikleri fedakârlıklarıyla tarihin en parlak sayfalarına adlarını altın harflerle yazmışlardır.

Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hanedânına yardım eden bu hanımefendilerin her birinin rolü diğerinden farklıdır. Ancak hepsinin ortak paydası İslam’ın getirdiği ve Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hedefleriyle özetlediği insani kavramlara can-ı gönülden imandır.

Huseynî Devrim’in ölümsüzleştirdiği işte o isimlerden bir diğeri Kûfeli Tav’e hanımefendidir. Hz.İmam Ali’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) döneminde yaşamış olan ve Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hanedânının mazlumiyetini, Hz.İmam Hasan’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hilafetini ve yoz Muaviye’nin dönemini görmüş olan bu hanımefendi; Kerbelâ Olayı döneminde adını tarihe kazıyan destansı duruşlar sergilemiştir. Yüce Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Hz.İmam Huseyn’in elçisi Müslim b. Akîl’i (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Kûfelilerin tuzaklarına karşı koruyan bu hanımefendi; Hz.Müslim’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hem yaşarken hem şehîd olduktan sonra savunmuş ve Ehlibeyt’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) samimiyetle bağlı olmanın ne demek olduğuna dair unutulmaz dersler vermiştir.

Kûfeliler Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile yaptıkları ahde ihanet edip bir başına bıraktığında Hz. Müslim’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) barındıran hanımdır. O gece – tek bir oğlu olan tüm Kûfeli kadınlar gibi – endişe içerisinde, başına bir iş mi geldi korkusuyla kapıda oğlunun geri dönmesini bekliyordu. Çünkü Yezîd denen zalime ve yardakçılarına karşı bir devrim başlıyordu. Zalimlerin ellerinden gelen her türlü zulmü işlemekten geri durmayacaklarını biliyordu.

Hz.Müslim’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kapısında görüp başına gelenleri öğrenince harekete geçen Ta’ve hanımefendi; evinin kapısını açtı. Birkaç gün evvel biat ettikleri Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) elçisine kapı bile açmayan Kûfelilere rağmen o gece Hz.Müslim’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) misafir etti. Evinin avlusunda ayrı bir yere inşa edilen bir odayı Hz.Müslim’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) verdi.

Derken Tav’e hanımın oğlu Bilal eve geldi. İbn-i Ziyad ile işbirliği yapan bu şımarık oğlan, evdeki misafirin Hz.Müslim (Allah’ın selâmı üzerine olsun) olduğunu öğrenince alacağı ödülün hayalini kurarak sabahladı. Sabah yaptığı ilk iş ihanet oldu ve zalimlere Hz.Müslim’i (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ihbar etti. Hz.Müslim’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) yerini öğrenen İbn-i Ziyad, derhal tutuklanması emrini verip piyadesi ve süvarisiyle büyük bir ordu hazırlatıp Tav’e’nin evine gönderdi.

Olanların farkına varan Tav’e, Kur’an-i Kerîm’de Hz.Nuh’un (O’na selâm olsun) oğlu hakkında geçen “O salih olmayan bir iş işledi” (Hûd 46) ayetini okuyup oğlundan berî olduğunu ifade etti. Sonra Hz.Müslim’den (O’na selâm olsun) ‘Unuttuğum işten ötürü beni kınama” (Kehf 73) diyerek özür diledi ve Bakara Sûresinin 286. ayetindeki “Rabbimiz unuttuğumuz ya da yanıldığımız vakit bizi sorumlu tutma” diyerek Yüce Allah’tan bağışlanmayı diledi. Hz.Müslim b. Akîl (Allah’ın selâmı üzerine olsun) düşmanlara karşı mücadele etmek için ayağa kalktığında Tav’e hanımefendiye dönüp şu Ayet-i Kerîme ile cevap verdi: “Bugün size ne bir kınama vardır ne de bir ayıplama. Yüce Allah sizi bağışlasın” (Yusuf Sûresi 92)

Sonra Tav’e hanımefendiye şu sözleri söyleyerek vedâ etti: “Allah sana merhamet eylesin ve benden yana seni hayırla mükafatlandırsın.” Kûfeli erkeklerin cesaret edemediği bir dönemde hayati tehlikesine rağmen aldırış etmeden Hz.Müslim b. Akîl’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ev sahipliği yapan ve düşmana karşı mücadelesinde sonuna kadar onu desteklemiş bir hanımefendi ide Tav’e.

Tarih boyunca özgecilik, hak yolda fedakarlık, cesaret ve bahadırlığın timsali olmuş olan bu hanımefendiye ne mutlu…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: