Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) kubbesinin sancağı Hindistan’ın en kuzeyinde dalgalanıyor…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin kubbesinin sancağı Hindistan’ın en kuzeyinde yer alan Kargil şehrinde göndere çekildi. Kargilliler Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) şahadeti hatırasının anıldığı Huseynî matem dönemine işte bu şekilde başladılar.

Kargil’de bulunan İsna Aşeriyye (On İki İmam) Uleması Cemiyeti Başkanı Şeyh Nazır Mehdî Muhammedî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından organize edilen VII. Müminlerin Emîri (O’na selâm olsun) Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapmamızın ardından bu faaliyet; şehir halkının her yıl düzenlediği geleneskel bir faaliyet haline gelmiştir. Bildiğiniz üzere faaliyette Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin kubbesine ait sancak şehrimize hediye edilmişti. Bu sancak işte o sancaktır.”

“Bu sancağın şehrimizin halkının gönlünde ve akıllarında özel bir yeri vardır. Her Aşûra döneminde ya da İmamlar’dan (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) birinin şahadetini her andığımızda etkinliklerimize bu sancağı göndere çekerek başlıyoruz. Çünkü bu sancak, Kerbelâ’dan gelmiştir ve buram buram şahadet kokmaktadır.”

“Sancağın göndere çekilmesinden önce sancak alındı ve araçlarla şehir etrafında dolaştırıldı. Ardından olabilecek en büyük en kapsamlı yürüyüş eşliğinde sancak taşındı ve göndere doğru getirildi. Sancağın göndere çekilmesi sonrası İsna Aşeriyye Hüseyniyyesi’nde tören başladı. Törene şehirde yaşayan Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostları büyük ilgi gösterdi ve çok büyük bir kalabalık eşliğinde merasim yapıldı.”

“Haşimoğulları’nın Dolunayı’nın sancağı yükselince matem katılanların sesleri yükseldi. Şehrin her tarafında ‘Lebbeyke ya Huseyn’ ve ‘Lebbeyke ya Abbas’ sedaları yükseldi, göz yaşları sel olup aktı ve sineler Şehitlerin Efendisi’nin (Allah’ın selâmı üzerine olsun) musibeti için yanıp tutuştu.”

“Bu sancağı şehrimizde göndere çekip dalgalandırabilmek bizler için büyük bir şereftir. Çünkü bu sancak anlamlarla yüklü bir semboldür… Ulvî ilkeler uğruna şahadetin, kahramanlığın, izzetli duruşun meşâlesidir... Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) ölümsüz devrimin prensip ve değerlerini yansıtan çok önemli bir simgedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: