“Senden sonra dünyanın başına küller olsun!”… Haşimoğulları’nın ilk Kerbelâ şehidi, Hz.Ali Ekber (a.s.)…

Rivayetler şöyle anlatıyor: Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) dostlarının şahadetinin ardından Haşimoğulları birbiriyle vedâlaşmaya başladı. Savaş meydanına ilk inmeye hazırlanan Ebul Hasan Hz.Ali Ekber (O’na selâm olsun) idi. Babası Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) onu görünce ihtiyarlamış sakalını göğe doğru kaldırıp şöyle buyurdu: “Allah’ım şu topluluğun aleyhine şahid ol! Onların karşısına yaradılışıyla, ahlakıyla ve konuşmasıyla senin Resûlün Muhammed’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) en çok benzeyen kimse çıkmıştır. Biz senin Resûlun’un yüzünü ne zaman özlesek onun yüzüne bakardık. Allah’ım yeryüzünün bereketlerinin onlara (ulaşmasını) engelle, eğer onlara (yaşamayı nasip edersen) de onları ayrı düşür, paramparça eyle! Onlara ayrı ayrı yollar tuttur ve yöneticilerini hiçbir zaman onlardan razı kılma! Zira onlar bizi, bize yaren olmak için davet ettiler; şimdi de bize saldırıp bizimle savaşıyorlar ve bizi öldürüyorlar!”

Sonra da Hz. Huseyn (O’na selâm olsun) dönüp Ömer b. Sâd’a şöyle bağırdı: “Neyin var senin?! Rahmimi (akrabalık bağımı) kopardığın ve Allah Resûlü’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yakınlığımı gözetmediğin gibi; Allah da senin rahmini koparsın, işinde bereket kılmasın ve üzerine seni yatağında boğazlayacak kimseyi musallat etsin!” Sonra da yüksek bir sesle şu ayetleri okudu: “Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip (kendi zamanlarında) âlemlere üstün kıldı. Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.” (Âl-i İmran, 33 – 34)

Ardından Hz. Huseyn’in oğlu Hz.Ali (Hz.Ali Ekber – İkisine de selâm olsun) meydana indi. Recez adı verilen savaş meydanı şiirini okudu. Şiirin çevirisi şöyle:

“Ben Ali oğlu Huseyn oğlu Ali’yim”

“Biz Ev’in (Kabe’nin) Rabbi’ne andolsun ki Peygamber (konusunda) evlâyız”

“Tallahi bize alçağın evladı bize hükmedemez”

“Kılıcımı vurur,babamı savunurum”

“Alevî (Ali evladı) Haşimî (Haşimoğlu soyundan) bir gencin darbesiyle (vururum)”

Önüne gelenle savaşıp öldürüyordu. Derken Kûfeliler onlarcan çok kişi öldürüldüğü için isyan etmeye başladı. Rivayetler onun susuzluğuna rağmen yüz yirmi adamı öldürdüğünü aktarıyor. Ardından babasına geri döndü. Çokça yarası vardı. Şöyle dedi: “Babacığım, susuzluk beni öldürdü; demirin yükü beni yordu. Şu düşmana karşı kuvvetleneyim diye bir içim su var mıdır?”

Bunun üzerine Hz. Huseyn (O’na selâm olsun) ağlayıp şöyle buyurdu: “Oğulcuğum. Muhammed’e, Ali’ye ve babana senin onları çağırıp sana icabet edememeleri ve yardım isteğinde bulunduğun halde yardım edememeleri ağır geliyor. Dilini ver.” Sonra da onun dilini emdi ve yüzüğünü ona verip şöyle buyurdu: "Şu yüzüğü ağzınla al ve düşmanına geri dön. Zira ben senin akşam gelmeden dedenin seni sulayacağını umuyorum, o vakit (deden) kadehlerinin en iyisiyle sana su verecek ve ondan sonra asla susamayacaksın!”

Hz.Huseyn’in oğlu Hz.Ali (Hepsine selâm olsun) savaş meydanına indi. Düşmana saldırırken şöyle diyordu:

Savaş bize hakikatleri göstermiştir… Ardından da bazı şeylerin ne kadar doğru olduğunu

Arş’ın Rabbi olan Allah’a hamdolsun ayrılmayız biz… topluluğunuzdan kılıçları (size vura vura) köreltmeden

Düşmanlar o yiğidin devrilir gibi olduğunu görür görmez etrafına üşüşüp dört bir yandan ona kılıçla vurmaya başladılar. Bunun üzerine Hz.Ali Ekber atına sarıldı. Çünkü Arap atları sahipleri onlara sarıldı mı onları güvenli bir yere götürürlerdi, bu adet üzere yetiştilirlerdi. Ancak düşman ordusu Hz.Ali Ekber’in etrafını sarmıştı ve oluk oluk akan kan atın gözünü kapattı. Bu yüzden de at Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) kampının yolunu bulamayıp düşmanın kampına doğru taşıdı. Kindar, alçak düşman bunu görünce kılıçlara davrandı ve Hz.Ali Ekber’i lime lime doğramaya başladı…

Artık iyice can verir gibi olunca yüksek sesle “Babacığım, işte Dedem Allah Resûlu (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kadehlerinin en iyisiyle bana su vermiştir ve bundan sonra asla susamayacağım! (Bir de) ‘Çabuk ol, çabuk ol… Senin için de bir kadeh saklandı, bir süre sonra içebilmen için’ diyor…”

Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) bunun üzerine şöyle buyurdu: “Allah seni katleden topluluğu katletsin ey oğulcuğum! Allah’a karşı ve Allah Resûlü’nün nezdinde senin hürmetini çiğneme konusunda ne kadar cüretkârlar! Senden sonra dünyanın başına küller olsun!...”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: