Hz.İmam Huseyn ve dostları (a.s.) Aşûra gecesini işte böyle geçirmişti…

Siyer kitaplarının yazarları Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) hicri 61 senesinin Muharrem-i Haram ayının dokuzuncu günü ile ilgili olarak şunları aktarıyor: Düşman ordusu Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) kampına doğru ilerlemeye başladı. O sırada Hz.Huseyn (O’na selâm olsun) çadırının önünde oturuyordu. Dizlerinin arasına başını almıştı.

O sırada Hz.Ali’nin oğlu Hz.Abbas şöyle dedi: “Ağabeyin şu topluluk geldi, kalk (istersen).”

Hazret ayağa kalkıp şöyle dedi: Ey Abbas, bin atına canım kurban olsun sana kardeşim. Onları karşıla ve ‘Neyiniz var, ne istiyorsunuz?’ diye sor.

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) atına binip yirmi süvari eşliğinde gitti. Onlara sordu “Ne değişti, ne istiyorsunuz?”

Şöyle dediler: “Emîr’in emri geldi; ya onun hükmün boyun eğeceksiniz ya da sizinle savaşacağız.”

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) geri dönüp onların dediklerini Hz.Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) aktardı.

Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Onlara geri dön ve eğer yapabilirsen onları yarına ertelettir ki gece bizden uzak dursunlar. Ola ki bu gece Rabbimize namaz kılıp O’na dua eder ve istiğfar ederiz. Zira O benim O’na namaz kılmayı, O’nun kitabının tilavetini ve çokça dua edip istiğfar etmeyi ne kadar sevdiğimi biliyor”

Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) onlara gidip mühlet istedi. Ancak düşman ordusu kabul etmek istemedi.


Bunun üzerine Amr b. Haccac el-Ezdî şöyle dedi: “Vay sizin halinize! Vallahi bir Türk (*) ya da bir Deylemli onun istediği şeyi isteseydi icabet edersiniz. O Muhammed’in soyundan iken bunu nasıl yapmazsınız?!” O böyle dedikten sonra istemeye istemeye kabul ettiler.

Hz. Huseyn (O’na selâm olsun) ve dostları o geceyi tıpkı kovanında çalışan arılar gibi geçirdiler. Kimi rüku ediyor, kimi secde ediyor, kimi kıyamda ve kimisi de oturup dua ediyor ya da Kur’an okuyordu…

(*) Türkler henüz o tarihlerde topluca İslam’a girmemişti ve Emeviler ara ara Türklerle savaşıyordu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: