Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü: Aşûra ziyareti dönemine 2200’den fazla Huseynî matem alayı ve hizmet grubu katıldı

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başkanı Seyyid Akîl Abdulhuseyn el-Yasirî bu yıl Aşûra dönemi ile ilgili bir duyuruda bulundu. Duyuruda şunlar yer aldı: “Hicri 1444 yılında Aşûra ziyareti dönemine katılıp bölümümüze resmi olarak kaydolan Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarının sayısı 2200’ü aşmıştır. Hepsi Mukaddes Kerbelâ’dan olan bu 2200 matem alayı ve hizmet grubuna ilaveten yabancı ülkelerden gelen 7 Huseynî matem alayı ve hizmet grubu da sürece aktif olarak katılmıştır.”

“Bu çerçevede 190 matem alayı zincir vurma ya da sine dövme gibi matem faaliyetleri düzenlerken 2000’den fazla hizmet grubu da ziyaretçilere yeme içme, barınma vb hizmetler sunmuştur. Bunlara ilaveten Kuveyt, Suudi Arabistan, Emirlikler, Lübnan, İran, Hindistan ve Pakistan’dan gelenlerden ve Irak’ta dini ilim tahsili yapan Afrikalı öğrenciler tarafından kurulan hizmet grupları da ziyaretçilere hizmet sunulmasına katılmışlardır.”

“Bu saydıklarımız bölümümüzün veritabanında kayıtlı olup Mukaddes Kerbelâ idari sınırları dahilinde faaliyet gösteren matem alayları ve hizmet gruplarıdır. Bunların dışında bizde kayıtlı olmayıp Kerbelâ halkı tarafından kurulan hizmet grupları da vardır. Bunlar evlerini ve Huseyniye’leri ziyaretçilere hizmet şerefine nail olmak için açmışlardr.”

“Bu günlerde Kerbelâ’da sadece Kerbelâlılar matem düzenler. Bu da çok eskiden beri alışılagelmiş bir gelenektir. Bazıları hem matem alayı hem hizmet grubu kurup bir yandan matem tutar ve öte yandan hizmet sunar. Bu matem alayı ve hizmet gruplarının büyük çoğunluğu Muharrem’in ilk günü başlayıp on üçüncü gününün sonuna dek hizmet eder.”

“Bölümümüz hem matem alaylarının hem hizmet gruplarının düzenlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar Kerbelâ Eyalet Valiliği’ne bağlı hizmet ve güvenlik daireleri ile koordine bir şekilde yapılmaktadır. Aynı şekilde bazı hizmet gruplarına su ve buz teminine de katkıda bulunmaktayız.”

Şunu da son olarak ekleyelim: Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Aşûra döneminden önce; Aşûra ziyaretinin kutsiyeti ve gönüllerdeki yerine yaraşan bir şekilde geçmesi, daha iyi sonuçlar ortaya konması ve yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması adına söz konusu hizmet grupları ve matem alaylarının yetkilileri ile bir dizi toplantı yapmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: