امداد و آموزشهای پزشکی بخش آکادمی الکفیل در دهه اول محرم

بخش آکادمی امداد و آموزش پزشکی الکفیل خدمات پزشکی خود را طی دهه اول محرم به بهترین نحو ارائه کرد.

این خدمات پزشکی شامل استقرار تیم های امداد برای اجرای برنامه پزشکی فوق العاده ای بود که ضمن امداد رسانی بیماران را به مراکز پزشکی و بیمارستان های نزدیک منتقل میکند.

وی گفت: کادر آکادمی به ۳۸ تیم در دو نوبت صبحگاهی و عصرگاهی تقسیم شد که خودروهای امداد همراه آنها بودند. علاوه بر این تیم های پشتیبانی برای حمایت و هماهنگی مرکزی بین این تیم‌ها وجود دارد و تیمهای دیگری به کنترل و هماهنگی مستقیم در زمینه امداد و انتقال بیماران به مراکز درمانی می پردازند.

این تیم ها طبق برنامه‌ای از پیش تهیه شده در چند محور مستقر شدند که شامل مقام شریف و بین الحرمین می شود. این کادر ها در دوره های آموزشی فشرده ای به صورت تئوری و عملی جهت افزایش مهارت های آنها در این زمینه شرکت کردند. لازم بذکر است که بخش آکادمی الکفیل وابسته به بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: