اختتامیه دوره دفاع مدنی ویژه پرسنل آستان قدس عباسی

واحد سلامت شغلی وابسته به بخش تعمیرات و ساخت و سازهای مهندسی آستان قدس عباسی دوره فشرده دفاع مدنی ویژه برخی کارکنان در چارچوب تمهیدات برای زیارتهای میلیونی را به پایان رساند.

بلال جبّار جاسم، مسئول واحد مذکور به شبکه جهانی الکفیل گفت: دوره آموزشی که محمد كامل نعمه الحسناوی، در آن سخنرانی کرد، مجموعه ای از محورهای مرتبط با شیوه تعامل با آتش سوزی ها و کسب مهارت کامل در این زمینه، نحوه اطفای حریق، اقدام عملی درباره نحوه استفاده از دستگاه‌های اطفای حریق، نحوه مقابله با حوادث بزرگ آتش سوزی و کار با آب فشار بالا، نحوه پوشیدن لباس حریق و درمان مجروحان ناشی از حریق را در برگرفت.

وی ادامه داد: همچنین برخی حوادث و موارد ناشی از حریق که در منازل رخ می دهد را شامل شد.

شایان ذکر است، واحد سلامت شغلی همواره برای نشر فرهنگ دفاع مدنی جهت حفظ جان و اموال مردم تلاش می کند. این دوره آموزشی به منظور تربیت تیم‌های حفاظتی داخل آستان قدس عباسی برگزار شد. تعداد افرادی که آموزش داده شدند ۲۲۵۰ تن هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: