Kerbelâ şehitlerinin defnediliş yıldönümü: Geniş katılıma sahne olan “Esedoğulları Matemi” başladı

Mukaddes Kerbelâ şehri bugün öğleden sonra saatlerinde Kerbelâ şehitlerinin defnediliş yıldönümünde (13 Muharrem Cuma) Esedoğulları Matemi’ne sahne oldu. Adını matem alayının başını çeken “Esedoğulları” kabîlesinden alan ve birçok Iraklı aşiretin katılımına sahne olan matem merasimleri; Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn ile seçkin hane halkı ve vefâkâr dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) pâk bedenlerinin defnediliş yıldönümünü anmak için her yıl düzenlenen geleneksel bir matem.

Bu mateme özellikle Esedoğulları kabilesinin adının verilmesinin nedeni şu: Rivayetlerin belirttiğine göre Hz.İmam Seccâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hicri 61 yılında Muharrem ayının on üçüncü gününde Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) pâk bedenlerini defn etmek üzere geri gelmiştir. Hz.İmam Seccâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) cenaze işlemlerine başladığı vakit o sırada bulunan bazı kimselerden yardım almıştır. O hizmetle şereflenen kimseler de Esedoğulları kabîlesinden olduğu için bu matemin adı “Esedoğulları” matemi olmuştur. Bu matemin ön saflarında bu nedenle Esedoğulları kabîlesinden olan kimseler yer alır.

Mateme katılan aşîret üyeleri geleneksel kıyafetlerini giyip kimi zaman alaylar kimi zamanlar da gruplar halinde törenlere eşlik ettiler. Matemin ön saflarında hanımlar yer aldı.

Matem alışılageldiği üzere Kerbelâ’nın merkezinin güneyinde yer alan Seyyid Cevdet Türbesi’nin yakınlarında başladı. Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kıble Kapısı Caddesi’ne ve oradan da pâk türbesine giriş yapan matem alayı; akabinde Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na geçip oradan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk türbesine giriş yaptı. Matemin kapanışı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin esas avlusunda yapıldı.

Şunu da ekleyelim: Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü matem alayının mübarek türbelere giriş çıkış açısından yol haritasının belirlenmesi ve sürecin organize edilmesi için tüm personelini seferber etmiştir. Bu çerçevede iki pâk türbenin hizmetli personeli ile birlikte matem alaylarına en iyi şekilde hizmet edebilmek için olağanüstü gayret sarf edilmiştir.

Son olarak şunu hatırlatalım: Esedoğulları matemi, Kerbelâ’nın en eski matemlerinden biri olup Kerbelâlı aşiretlerin ve kabilelerin nesilden nesile yaşattığı Huseynî matem mirasının önemli bir parçasıdır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: