Kerbelâ Şehitlerinin defnediliş yıldönümü matemlerine 118 aşirete ait matem alayı katıldı

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Esedoğulları Matemi’ne katılan matem alaylarını sayısı ile ilgili olarak bir duyuruda bulundu. Duyuruda Muharrem ayının on üçüncü gününde Hz.imam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) pâk bedenlerinin toprağa veriliş yıldönümünde düzenlenen Esedoğulları Matemi’ne Kerbelâ içinden ve dışından toplam 118 aşirete ait matem alaylarının katıldığı belirtildi.

Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başkanı Seyyid Akîl Abdulhuseyn Yasirî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Mateme katılan matem alaylarının karşılanması için hazırlıklar Aşûra matemine katılan son matem alayıyla vedalaşma anından itibaren başlamıştır. Bu kapsamda yetkili taraflarla işbirliği sağlanarak bir organizasyon planı uygulamaya konmuştur. Uygulanan bu plan hareketin akıcı olmasına ve izdiham yaşanmamasına katkı sağlamıştır.”

“Personelimiz mateme katılanların kullandığı tüm yollara yayılmışlardır. Matem merasimleri bugün (Cuma) öğle ve ikindi namazları kılındıktan sonra başlamıştır. İki pâk türbenin hizmet ve güvenlik seferberliğine sahne olan matem merasimleri üç buçuk saatten sürmüştür. Bu süreç esnasında mateme katılanların giriş çıkışları düzenlenmiş ve matemlerini eda edebilmeleri için gereken her şey yapılmıştır. Bu matem – bildiğiniz gibi – Tuveyrîc Koşusu’ndan sonraki en büyük matemdir.”

“Bu matem, tarihi matemlerden biri sayılmaktadır. Şehir merkezinin 2,5 km uzağında yer alan Seyyid Cevdet Türbesi’nin karşısındaki Hayy-ul İslah semtinde başlar. Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kıble Caddesi’nde devam eder ve ardından da Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin esas avlusuna giriş yapılır. Sonrasında da Beynel-Haremeyn-i Meydanı’ndan geçilip Hz.Ebulfazl Abbbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesinin esas avlusunda kapanış faslı yapılır.”

Şunu da hatırlatalım: Tarihi kitaplar hicretin 61. yılında Muharrem-i Haram ayının on üçüncü günü ile ilgili olarak şunu aktarıyor: O günde Hz.İmam Seccâd (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk bedenleri defn etmek için Tayy-ul Arz adı verilen bir mucize kullanarak Kûfe’den kerbelâ’ya geldi. O sırada orada bulunan Esedoğulları kabîlesi de Hz.İmam Seccâd’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) defin işlemlerinde yardımcı oldu. Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostları bu hazin münasebeti yıldönümlerine anmaya başladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: