Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Sağlıklı Su Firması’ndan Aşûra ziyaretçilerine 10 milyon 930 bin 140 bardak su

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Sağlıklı Su Firması Aşûra dönemi boyunca ziyarete gelen ziyaretçilere 10 milyon 930 bin 140 bardak su dağıtıldığını duyurdu.

Firma Genel Müdürü Müh. Resûl er-Rimahî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu ziyaret dönemi için proaktif bir şekilde hareket edilmiş ve tüm gerekli hazırlıklar daha öncesinden itibaren tamamlanmıştır. Ziyaretçilere Aşûra döneminde ihtiyaç duyduğu sağlıklı suyu temin etmek için üretim hatları dağıtım yapılacak sayıya uygun bir şekilde modernize edilip geliştirilmiştir. Bilindiği gibi artan hava sıcaklığının gölgesinde suya olan talep artmaktadır.”

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin talimatları ve uygulamaya koyduğu ziyaretçilere yönelik hizmet planı üzerine harekete geçen çalışanlarımız; ziyaretçilere hizmet sevabına nail olmak için zehri bal ederek çalışmışlardır. Bu sayede Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ihtiyacının yanı sıra başka tarafların da ihtiyacını karşılamak mümkün olmuştur.”

“Firmamız tüm imkanlarını; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin tüm yapılarına, ziyaretçilere ve Huseynî matem alayları ya da hizmet gruplarına ihtiyaç duydukları suyu temin etmek için seferber etmiştir.”

Burada iki şey daha ilave edelim. İlki: Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi suyun depolanması ve ziyaretçilere dağıtılacağı kaynak ve kanallara taşınmasına planlarında özel bir yer ayırmıştır. Bu çerçevede ziyaretçilere doğrudan bir surette soğuk su ikram edilmiş ya da suyu soğuk dağıtabilmeleri için Huseynî hizmet gruplarına su ve buz temin edilmiştir.

İkincisi de şu: Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbelerine gelen saygıdeğer ziyaretçilerle ilgilenmek, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin önceliklerinden biridir. Ziyaretçilere huzur ve rahatlık yaşatılması ve ziyaretçinin sırtındaki yükünü hafifletip kolaylıkla ziyaretini eda edebilmesinı esas hedeflerinden biri kılan Mukaddes Türbe; bu nedenler ziyaretçilere hizmete yönelik her türlü gayreti sarf etmeye çalışmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: