تقدیر متولی شرعی آستان قدس عباسی از اعضای بنیاد علمی قرآن کریم

متولی شرعی آستان قدس عباسی از جمعی از اعضای بنیاد علمی قرآن کریم تقدیر کرد.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل، جمعی که به همراهی مشتاق العلی، رئیس بنیاد علمی قرآن کریم تقدیر شد، شامل حسنین الحلو، مسئول مرکز پروژه های قرآنی، محمدرضا الزبیدی، مدیر اجرایی پروژه امیر القرا، قاری فیصل مطر و تمار میثم، برنده سومین مسابقه ملی دانش آموزان مدرسه راهنمایی در رشته حفظ قرآن کریم و تلاوت آن بود.

در جلسه تجلیل، سید مصطفی ضیا مرتضی الدین، تولیت آستان قدس عباسی و جواد الحسناوی، عضو شورای اداری و سید افضل الشامی مدیر دفتر متولی شرعی آستان قدس عباسی شرکت داشتند.

این تقدیر در راستای حمایت از پرسنل شاغل در آستان قدس عباسی و شرکت کنندگان در فعالیت های فرهنگی و آموزشی و به ویژه قرآنی از سوی متولی شرعی و تولیت انجام شد.

شایان ذکر است، بنیاد علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی پروژه های قرآنی را با هدف تربیت نسل قرآنی به عهده دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: