برگزاری اردوگاه پیشاهنگی الکفیل برای کارکنان آستان قدس عسکریین

انجمن پیشاهنگی الکفیل وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی اردوگاه پیشاهنگی را برای برخی از کارکنان آستان قدس عسکریین برگزار کرد که شامل کارگاه های آموزشی و فرهنگی می شود.

يونس عاشور، مسئول رسانه و روابط عمومی بخش رسانه گفت: هدف از این برنامه رشد مهارتهای جوانان شرکت کننده است که شامل مسابقه فکری و فرهنگی بوده و برنامه‌های آن به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

عز الدين مصطفى، معاون مسئول واحد امور اجتماعی آستان قدس عسکریین تاکید کرد، همکاری با انجمن پیشاهنگی الکفیل به این دلیل است که یکی از اردوگاه های پیشاهنگی پیشگام فرهنگی و آموزشی به شمار می رود.

مصطفی گفت: هدف از این امر رشد مهارتهای کارکنان شرکت کننده در اردوگاه است که تعداد آنها ۴۲ عضو می باشد.

شایان ذکر است، انجمن پیشاهنگی الکفیل وابسته به واحد کودکان در بخش رسانه آستان قدس عباسی برگزاری اردوگاه ها و کارگاه ها را در رشته های مختلف را در طول سال ادامه می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: