برگزاری جلسات آموزشی برای جوانان از سوی مرکز نشست القمر

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسى مجموعه ای از جلسات آموزشی را برای گروهی از جوانان استان ذی قار با هدف بهره وری از ظرفیت های انسانی و هدایت رفتار فردی ارائه کرد.

مهند سلمان السهلانی، سخنران این نشست گفت، نشست القمر برنامه فکری و فرهنگی خود را برای هیئتی از استان ذی قار آغاز کرد.

وی افزود: اولین جلسه درباره نحوه تعديل رفتار فردی و تعامل با عوامل خارجی موثر در رفتار افراد و غیره بود.

السهلانى گفت: محور این جلسات اهمیت عامل دینی و عرف اجتماعی و نقش آن دو در تاثیرگذاری مثبت بر روی افراد و ساماندهی رفتارهایشان بود. اما جلسه دوم راه های استفاده از زمان و تعیین اولویتها را در بر گرفت.

وی اظهار داشت: نشست القمر برپایی بسیاری از کارگاه‌ها و جلسات را در بر گرفت. برنامه‌های مرکز نشست القمر از طریق هماهنگی با افراد معتمد مرجعیت در همه استان‌ها ادامه دارد تا موجب ارتقای سطح جامعه علی الخصوص جوانان شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: