برگزاری کارگاه سلامت شغلی برای کارکنان آستان قدس عباسی

واحد سلامت شغلی در بخش تعمیرات و ساخت و سازهای مهندسی دوره ای را در زمینه سلامت شغلی برای کارکنان بخشهای حفاظت، امور خدماتی و نگهداری صحن در آستان قدس عباسی برگزار کرد.

محمد كامل، مدرس این دوره گفت: به دلیل کثرت وقوع حریق در کربلای معلی سید احمد صافی (دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی دستور داد تا دوره های کاملی برای همه کارکنان آستان قدس عباسی در زمینه سلامت شغلی برگزار شود.

وی گفت: این دوره که به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت محورهای متعددی را دربرگرفت از جمله آشنایی با کپسولهای آتش نشانی و نحوه استفاده از آنها زیرا که استفاده اشتباه از کپسولهای آتش نشانی ممکن است ناجی را در معرض خطر قرار دهد.

حيدر عباس حسين، مسئول واحد پیگیری در بخش امور خدماتی گفت: ما در این دوره نحوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی را فرا گرفتیم. وی ابراز امیدواری کرد که چنین دوره‌هایی برای سایر کارکنان آستان قدس نیز برگزار شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: