برگزاری کارگاه "فناوری‌های موردنیاز در بخش مشاوره" به همت دانشگاه الکفیل

بخش مشاوره فردی و راهنمایی تربیتی دانشگاه الکفیل، وابسته به آستان قدس عباسی، کارگاه آموزشی با عنوان "فناوری‌های مورد نیاز در بخش مشاوره" را ویژه کادر آموزشی برگزار کرد.

سجاد هادی، مدرس این کارگاه اظهار داشت: "این کارگاه محورهای مختلفی را شامل می‌شد که از آن جمله پست الکترونیکی دانشگاهی، چگونگی ایجاد فرم الکترونیکی و چند تکنیک دیگر بود."
وی افزود: "این فعالیت‌های آموزشی بخشی از سلسله دوره‌های مشاوره‌ای است، که بخش توسعه مهارت‌ها در ذیل طرح آموزشی سال جاری خود تهیه نموده است."

شایان ذکر است که دانشگاه الکفیل، همواره شاهد برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف توسعه مهارت‌های کادر علمی و تربیتی این دانشگاه است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: