نتایج مثبت فراگیران طرح حفظ قرآن کریم در الهندیّه

فراگیران طرح حفظ سریع قرآن کریم در منطقه الهندیّه، به نتایج خوبی در تعطیلات تابستان دست یافتند.

مدیر مرکز قرآن الکریم، شعبه الهندیّه در اینباره گفت: "این طرح از حمایت و پشتیبانی قابل توجه و پیوسته ریاست محترم مجمع علمی قرآن کریم، وابسته به آستان قدس عباسی برخوردار است، تا با افزایش محفوظات فراگیران ضمن رعایت کیفیت حفظ، مرور و تسلط، به اهداف تعریف شده دست یابد."

المرعبي افزود: "فراگیران شرکت‌کننده در طرح حفظ سریع توانستند جزء‌های جدیدی از قرآن کریم را در مدت تعیین شده، حفظ کنند. میانگین محفوظات آنان در تعطیلات تابستان شش جزء از قرآن کریم بود."

وی تصریح کرد: "مرکز قرآن الکریم با شعب خود در استان‌های مختلف، طرح ویژه‌ای را برای حفظ قرآن کریم در طول سال برگزار می‌کند، که برخی از فراگیران در آن موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده‌اند. فراگیران در راه تحقق این هدف مبارک، مسیر خود را با گام‌هایی ثابت ادامه می‌دهند."
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: