چاپ کتاب (رجالُ البصرة في كتاب ربيع الأبرار للزمخشريّ)

بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی اخیرا کتابی را تحت عنوان (رجال البصرة في كتاب ربيع الأبرار للزمخشريّ، دراسةٌ لأثر منهج صُنع الأرباب في بناء الموروث الجمعيّ)، تالیف دکتر صالح الطائی منتشر کرد.

دکتر طائی، مولف کتاب عنوان کرد: این پژوهش به دو بخش تقسیم شده و هر بخش مباحثی را در برگرفته است. این پژوهش به سیره کلی شخصیت مورد نظر در شرح حال نویسی از طریق رجوع به مصادر و مآخذ تخصصی درباره رجال اهتمام می ورزد. سپس نتیجه گیری روشنی را در پایان برای تبیین مفاهیم کتاب و مباحث آن مطرح می کند.

وی یادآور شد، موضوع پژوهش تفکیک وضعیت دینی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی از طریق تعمق در جزئیات آن برای رسیدن به حقیقتی است که امروز شاهد آن هستیم.

این کتاب که از سوی مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی صادر شده در اولین مسابقه بین المللی کتاب بصره که مرکز پیش از این برگزار کرد شرکت کرد و رتبه دوم را در آن کسب نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: