“Fatımî Hüzünler Mevsimi”: Mensuplar matemi ve tarihine dair…

Âlemlerin Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) şahadeti münasebetinin yadedildiği günlere girilmesi sebebiyle başlayan “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinlikleri başladığını ve etkinliklere dair özetimizi bir önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu haberimizde; o etkinliklerden biri olan ve bölgede “Azâ-ul Muntesebîn/ Mensuplar matemi” olarak yâd edilen Mukaddes Türbeler mensupları mateminden söz edeceğiz.

Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyha) Şahadeti münasebeti sebebiyle; 15 Mart 2014 (13 Cemaziyelevvel 1435) günü Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri mensupları özel matemi düzenlendi. Mukaddes şehrin ahalisinin ilgisi ve katılımına sahne olan tören; Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi mensuplarının Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Zarîh-i Şerîfleri’nin yanı başından Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’ne doğru hareketi ile başladı. Yürüyüş esnasında Hz.Zehrâ’nın evlâdı Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ve Alemdar Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) pâk ruhlarına taziyelerini ifade eden beyitler,şiarlar ve dualar okundu. Akabinde Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’ne varılarak Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Kabr-i Şerîfleri’nin yanı başında taziye merasimi düzenlendi. Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi mensupları’na, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi mensupları tarafından taziye dileklerinin de sunulduğu tören; Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’nin Sahn-ı Şerîfi’nde (Ana avlusunda) özel matem meclisinin düzenlenmesi ile birlikte son buldu.

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri Genel sekreterlikleri adına düzenlenen etkinlik adına Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel sekreteri resmi sözcüsü Ali Saffar Bey’den bilgi aldık.Saffar özetle şunları söyledi:

“Bu Zamanın Dostu Beklenen Kurtarıcı Hz.İmam Mehdî (Allah pek şerefli ve mubarek ortaya çıkışını çabuklaştırsın) başta olmak üzere, İslam Ümmetine ve tüm Taklit Mercii yüce Alimlerimize; felaket dolu olay ve fecaat dolu hadise olan, Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyha) şahadeti münasebetiyle taziyelerimizi arzederiz! O (Salawâtullah Aleyhâ) ne denli zulme uğramış, sindirilmesi için ne de çok uğraşılmıştır! Gündüz değil, gece; aleni değil gizlice defnedilmek durumunda bırakılmıştır!”

“Alışıldığı üzere Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri Genel sekreterleri alışılmış olduğu üzere bu münasebete özel olarak matem merasimi ve anma programlarını başlatmıştır. Bunlardan biri de Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri matem grubunun özel matem yürüyüşüdür.”

“(Bu bağlamda) Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi hizmetkârları Kamer-i Benî Haşim (Haşimoğulları’nın Dolunayı) Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Zarîh-i Şerîfleri’nden başlayarak Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Türbesi’ne doğru hareket eder. Önce O’na (Aleyhisselâm) sonra da O’nun (Aleyhisselâm) hizmetkârlarına ve İslam alemine taziyelerini arzeder. Akabinde Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’nin Sahn-ı Şerîfi’nde bu pek yüce münasebeti anmak amacıyla Mukaddes Türbeler mensupları ortak matem meclisi düzenlenir.”

“Mukaddes Türbeler Genel sekreterlikleri, bu matem grubunun; doğru, iyiliği emr ve münkeri nehy ifade eden, Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) yaşadığı zulümleri beyan eden ve Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) izinden gitmeye çağıran şiarlar dile getirmesine özel özen göstermektedir. Bu bağlamda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’ne kitleler halinde hareket edilmekte, gerçekleşen vakıaya özel olarak yazılan şiarları okumaktadır. Bu şiarlar nasihat, irşad (olgunlaştırıcı sözler,hikmetler) ve vuku bulan musibeti beyan eden şiir beyitlerinden oluşmaktadır.”


Şimdi de özel matemin ne zaman başladığına gelelim:

Mukaddes Kerbelâ’da yer alan Türbelere ait ilk ortak matem grubu; 17 Muharrem 1427’de (5 Şubat 2006) yani Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) “yedisi” münasebetinde ilk merasimini düzenledi. Irak’ta devrik zalim diktatörlük rejiminin düşmesinin ve Kerbelâ’daki Mukaddes Türbelerin meşru ellere geçmesinin ardından; Necef-i Eşref’teki Merce-i Âlâ Sayın Ayetullah Uzma Seyyid Alî Huseynî Sistânî (Allah bereketli ömrünü uzun etsin) başta olmak üzere değerli alimlerin direktifleri doğrultusunda Mukaddes Türbeler mensupları birçok başarılı faaliyet düzenlemeye başlamıştı. İşte bu etkinliklerden biri de Mukaddes Türbeler mensupları matemidir.

“Faaliyetin düzenlenmesinin sebebi şuydu; Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) matem merasimlerinin sürmesi bir davaydı ve bu davadan hiçbir şekilde taviz verilemezdi. Kerbelâ’daki Mukaddes Türbe sorumluları da; hal-i hazırda yapılmakta olan mersiye, vaaz ve irşad (dini bilinci artırmaya yönelik) hizmetlerinin düzenlenmesine ek olarak; “Mukaddes Kerbelâ’daki Mutahhar Türbeler matem heyeti* ” adında, Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) davasını aktarmakta aktif bir biçimde rol oynayabilecek, düzenli bir matem heyetinin bulunmasını arzu etti. Zira Mukaddes Kerbelâ emsalsiz büyüklükteki musîbetin merkeziydi ve Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ile Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri de bu musîbet yâd edildiğinde gözlerin çevrileceği ilk yerdi. Öyle ise; Huseynî matem merasimlerini en mükemmel şekilde edâ edecek bir matem heyetinin varlığı zorunluluktu. Bu matem heyeti Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) davasını en aydınlık şekilde temsil etmeli ve her yerde örnek gösterilen bir Huseynî matem merasimi olmalıydı. İşte buradan yola çıkarak sene boyunca faaliyetleri düzenlenecek olan bir matem heyetinin kurulması kararı alındı.”

“Böylelikle Mukaddes Türbeler ortak Matem heyeti merasimleri düzenlenmeye devam etti. Artık Pâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) şahadetlerinin hepsinde merasim için çıkılıyor, buna ek olarak; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) vefatı, Bakî Kabirlerinin yıkılış günü ve Samarra’daki Mukaddes Türbe’ye saldırı faciasının yıldönümlerinde de merasim yapılır oldu. Bu merasimlerde her bir Masum’ın (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) şahadeti yıldönümüne özel belli başlı matem şiarları bulunuyor. Söz konusu şiarların sözleri elit ve halk edebiyatının sözleri derlenerek yazıldı. Ortak matem heyetinin merasimleri oldukça uzun. Çünkü başta Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesinin hizmetkârları Sahn-ı Şerîf’te bir araya gelir ve hep birlikte Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesine doğru şiir, şiar ve dualarını okuyarak hareket eder. Akabinde Hz.Ebî Abdillah İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda matem meclisi düzenlenir. Sonrasında da Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi’nin hizmetkârları ile de birleşerek hep birlikte Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’ne doğru hareket edilerek merasim düzenlenir.

“Bu matem heyeti Mukaddes Türbeler üniforması ile diğerlerinden ayrılır. Açıktır ki üniforma ile çıkılmış olması dikkat çekici bir husustur (ve bir bakıma amacı da budur). Heyete sadece Mukaddes Kerbelâ şehrindekii etkinliklere katılım göstermiyor. Mukaddes Kerbelâ şehrinin bir parçası olduğundan konumundaki Mukaddes Kerbelâ Ahalisi matem grubu ile birlikte Irak’ın çeşitli yerlerindeki münasebetlere de aktif bir biçimde katılım sergiliyor.”


Bilindiği üzere söz konusu Kerbelâ’lı matem heyeti; Irak içerisindeki muhtelif Mukaddes Türbe ve Mezâr-ı şerîflere dini münasebetleri anma faaliyetlerinde eyaletinin öncüsü konumunda olup çok sayıda katılımcı ve matem grubuna sahiptir. Bunlardan biri de Mukaddes Türbeler ortak matem heyetidir.


(*Azerice deste olarak da bilinir.)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: