استفاده از ماده‌ی جدید برای معطرکردن و بوخور فرش‌ها در طول زیارت اربعین

نیروهای بخش نظارت صحن شریف در آستان مقدس عباسی ماده‌ی جدیدی را برای خوشبوکردن و بوخور فرش‌ها در طول زیارت اربعین به کار می‌گیرند.

رئیس این بخش آقای خلیل مهدی هنون گفت: «از جمله وظایفی که بر عهده‌ی بخش ما قرار دارد؛ خوشبو کردن و بوخور صحن شریف با استفاده از انواع عطرهایی است که خواستگاه جهانی دارد. وی همچنین توضیح داد که: «اخیرا ماده‌ (پودر) جدیدی به کار گرفتیم که خوشبوکردن و بوخور فرش‌های داخل صحن شریف را از خلال اکسیداسیون مواد مضر و تبدیل آنها به عطرهای خاص انجام می‌دهد.»

رئیس بخش نظارت حرم در مورد اثرات این مواد به کارگرفته شده گفت: «همه‌ی مواد داخل دراین ماده، طبیعی بوده و هیچ ضرری ندارند.»

نیروهای این بخش اجرای فعالیت‌های سپرده‌ شده به آنها را در طول زیارت اربعین انجام می‌دهند. از جمله‌ی فعالیت‌ها می‌توان به سازماندهی حرکت زائران در صحن شریف حسینی و تعیین مسیرهای آنها برای جلوگیری از ازدحام و نیز آماده‌کردن استرحتگاه زائران در طبقات زیرین صحن مطهر اشاره کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: