Ülke çapında bir ilk daha: Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi, din ve inanç konularına yönelik ilk “İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi”ni kuruyor

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bünyesinde görev yapan Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü, dini ve akaidi konulara yönelik stratejiler ve fikirler üretecek, toplumun kültürel - dini bilinç düzeyini araştıracak, toplum içerisinde ya da dünya çapında doğan bu tip eksiklikleri giderecek yeni bir Stratejik Araştırmalar Merkezi kuracaklarını duyurdu. Söz konusu bölüm tarafından yönetilecek merkez için Mukaddes Türbe idaresi ile özel bir toplantı düzenlenerek; projenin uygulama alanları ve çalışmaları başarılı kılacak yolların yer aldığı derinlemesine bir araştırma üzerinden tartışma yapıldı. Toplantı sonunda Mukaddes Türbe idaresinin onayı çıktı ve çalışmalar start aldı.

Söz konusu merkez; ilim havzası ve birçok ilmi unsuru bünyesinde barındırması,aynı zamanda da kültürel ve siyasi açıdan da önderliğe sahip olmasından dolayı Mukaddes Necef’te yer alacak.
Proje ile şunlar hedefleniyor:
1- Geçmişten günümüze kültürel durumun geniş çaplı bir araştırması ve ardından da geleceğe yönelik okumaların yapılması
2- Günümüzü ve geleceği tehdit etmekte olan tehlikelerin üzerinde durulması
3- Söz konusu tehlikelerin bertaraf edilmesi ve var olan eksiklerin giderilebilmesi için; Konferans, forum, buluşma, çalıştay, eğitim semineri vb. düzenlenmesi ve kitap, bülten, dergi vb. yazılı eserler yayınlanması
4- Toplumdaki karar mekanizmasına ve seçkin düşünürlere yönelik çalışmalar hazırlanması
Proje şu alt bölümlerden oluşuyor:

1- Oryantalizm (Şarkiyyat) Bölümü
Bilindiği üzere, şarkiyyatçılık; geçmişte de günümüzde de, İslam’ı her yönden araştırma vazifesini üstlenmiştir. Ancak bu bağlamda yapılan araştırmaların çoğu dikkat ve objektiflikten yoksun olmakla beraber; gerek siyasi, gerekse kültürel alana yönelik yapılan bu çalışmalar batıdaki karar mekanizmasının gölgesinde kalmıştır. İşte bu yüzden oryantalistlerin faaliyetlerini takip edip eğri olan ile doğru olanı tanıyıp ayırt ederek kendileriyle diyalog kapılarını aralamamız şarttı. Böylelikle İslam dinine yönelik sahip oldukları yanlış fikirleri elden geldiğince düzeltme fırsatı doğacaktır. Bu bölümün en önemli faaliyetleri:
a) “Dirasât İstişrâkiyye/Şarkiyyat Araştırmaları” adlı bir dergi yayınlamak
b) Şarkiyyat ve Şarkiyyatçıların tanıtılıp eleştirel okumalarının yer alacağı kitaplar yayınlamak
c) İlmi forum ve konferanslar düzenlemek

2- Modern Düşünce Bölümü
Bu bölüm modernite ve sekülerite ile birlikte yayılan yeni görüşlerin üzerinde durulması; sıkıntı yaratan konuların düşünürlerle tartışılacağı forumlar,konferanslar vb düzenlenmesi ve bu minvalde yazılı eserlerin basılması amacıyla kurulmuştur.

3- Kelâm ve İtikad Bölümü
Bilindiği üzere Kelâm ilmi; dinin müdafaası ve sahih itikadın korunmasında omurga görevi görmektedir. Bedenin omurga olmadan dik duramayacağı gibi Kelâm ilmi olmadan dinin ve inancın dik bir duruşla müdafaasını gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır. Akaîdî konularla ilgilenen bu bölüm, kelâm ilmiyle ilgili eski ve yeni meseleleri ele alarak toplumun akaidî meselelerini yanıtlamak ve ortaya konan şüpheleri bertaraf etmek amacıyla tahsis edilmiştir.

4- Takip Bölümü
Bu bölüm; uydu kanallarını, internet sitelerini, gazeteleri, dergileri vb. İslami içerikli olan ya da olmayan medya organlarının takibinden sorumludur. Toplumdaki karar mekanizmasının ve tüm araştırmacıların faydalanabilmesi amacıyla; belli başlı konuları takip edip yazılı,sesli ve görsel olarak arşivler.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi; hem içinde yer aldığı topluma, hem de insanlığa hizmet etmek amacıyla birçok tebliğ, kültür ve fikir müesseseleri inşa etmektedir. Bir kısmı açılan, bir kısmı inşaat aşamasında olan ve bir kısmı proje aşamasında olan bu kurumdan biri de; “İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi” müessesidir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: