در جهت کمک‌رسانی به زائران... انتشار تابلوهای راهنما در مکان‌های مهم از سوی بخش رسانه

بخش رسانه، مجموعه‌ای از تابلوهای راهنما را در بعضی از خیابان‌ها و موقعیت‌های مکانی مهم در مرکز شهر و به هدف کمک به زائران پخش نموده است.

جسام محمد سعیدی مسؤول مرکز رسانه‌ی پیشگیرانه گفت: «مرکز رسانه‌ی پیشگیرانه با همکاری مرکز بین المللی فرهنگ و رسانه‌ی الکفیل، مرکز صنایع و مشاغل و مرکز چاپ و نشر الکفیل، تابلوهای راهنما را به چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و اردو در بخش‌های مهمی از منطقه‌ی قدیم، مقامات و خیابان‌های اصلی آن منتشر کرده است.

وی اضافه کرد: «فعالیت ما در این راستا به هدف کمک‌رسانی به زائرانی صورت می‌گیرد که به دلیل ناآشنایی با بسیاری از اماکن مهم، با سختی زیادی مواجه می‌شوند. همچنین این کار برای تسهیل گروهبندی زائران هنگام رفتن به قصد ادای مراسم زیارت و نیز برگشتن آنها صورت می‌گیرد.»

سعیدی ادامه داد: «مرحله‌ی دوم این برنامه، شامل نشر تابلوهای ثابت ساخته شده از ماده‌ی روکش آلومینیومی، اکریلیک و چاپ فسفوری می‌شود تا به عنوان علائم همیشگی عمل کنند.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: