بازدید میدانی تولیت آستان قدس عباسی جهت اطلاع از تداركات نهایی روز اربعین

تولیت آستان قدس عباسی به منظور اطلاع از آمادگی های نهایی ویژه روز اربعین از مرکز شهر کربلای معلی بازدید میدانی به عمل آورد.

سید مصطفی مرتضی ضیاءالدین، تولیت آستان قدس عباسی از همه بخش های خدماتی وابسته به آستان بازدید کرد و از روند فعالیت آنها مطلع شد. همچنین ضمن بازدید از موکبهای حسینی از نیازهای لجستیکی آنها مطلع شد.

این بازدید پیگیری طرح امنیتی و نظارتی ویژه اربعین را دربرگرفت که پرسنل آستان قدس عباسی و نهادهای امنیتی در آن شرکت دارند.

شهر کربلای معلی در حال حاضر شاهد ورود میلیونها زائر از شهرهای مختلف عراق و جهان اسلام به منظور گرامیداشت اربعین حسینی است.
آستان قدس عباسی طرح‌های امنیتی، خدماتی، پزشکی و نظارتی کاملی را آماده کرده که پرسنل بخشها و موسسات وابسته به آن با همکاری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اجرا می کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: