دانش اموزان شهر رمیثه در مهمانی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام

یکی از سخنرانی های فرهنگی

به نمایندگی از حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام بخش روابط عمومی دانشگاهیان و ضمن پروژه ملی جوانان الکفیل و با هماهنگی

بخش فعالیت های دانش اموزان، در استان مقدس عباسی میزبان گروهی متشکل از 650 دانش اموز دختر و پسر از مدارس شهر

رمیثه یکی از شهرهای استان مثنی بود.
این بازدید ضمن همکاری میان حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و اموزش پرورش استان های عراق برای میزبانی گروه های

دانش ا موزی رده های ابتدایی راهنمایی و دبیرستان صورت گرفت و شامل موارد ذیل گردید:
بازدید میدانی متناسب سن دانش اموزان، و فعالیت های دیگر همچون سخنرانی های دینی و فرهنگی و فکری با هدف ترسیخ محبت اهل

بیت علیهم السلام در قلب انان و بهره گیری از زمینه های سازنده ایشان و عملی نمودن ان در زندگی روزمره، مخصوصا در سنین

دانش اموزان که در ابتدای پرورش فکری و جسمی هستند، همانگونه که ائمه اهل بیت علیهم السلام به ان تأکید داشتند زیرا جامعه نیکو و

کشور را همین نوجوانان خواهند ساخت.
بخش های گوناگون این بازدید شامل، بازدید از برخی پروژه های حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و شرکت در محفل قرانی

برای اموزش دیدن شیوه صحیح قرائت قران کریم و تدبر ایات و احکام ان، و اجرای تئاتر (تذکره). که در ان تاریخ عراق از قیام ثوره

العشرین تا به حال حاضر به نمایش در امد، همچنین معانات و سختی های زائران امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام

در زیارت عتبات عالیات که با هدف از بین بردن قیام حسینی بود. این نمایش توسط گروهی از دانش اموزان مدعو به صحنه رفت.
سید حمید یاسری رابط میان حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و اموزش و پرورش شهر رمیثه به خبرنگار الکفیل گفت: در ابتدا

باید از زحمات هیئت امنای استان مقدس عباسی و کارمندان و خادمان حرم مطهر مخصوصا رئیس هیئت امنا سید احمد صافی دام عزه

بخاطر زحمات فراوان در برگزاری فعالیت های دینی و علمی و فرهنگی برای دانش اموزان تشکر و قدردانی نمایم .
وی افزود: انچه که در حال حاضر مشغول انیم، شناسایی استعدادهای درخشان علمی و پرورش ان از نظر دینی و علمی و فرهنگی با

کمک استان مقدس عباسی است. تا دانش اموزان احساس کنند ارگانی مانند عتبات عالیات مخصوصا حرم مطهر حضرت عباس علیه

السلام که نماینده مرجعیت است از انان حمایت می کند. و بدین گونه تاثیر مثبتی بر سطح علمی دانش اموزان خواهد گذاشت همانگونه که

در از ابتدای سال تحصیلی گذشته شاهد ان بودیم که اکثر دانش اموزان با حمایت پدر و مادر خود با یکدیگر رقابت می کنند تا نمرات

بالاتری را در امتحانات کسب کنند.

یاداور می شویم که پروژه ملی جوانان الکفیل، پروژه ای اموزشی و پرورشی با هدف شکوفا سازی استعداد های جوانان در زمینه های مختلف در دانشگاه ها و دانشکده های عراق در حال اجراست. و در میان جوانان محبت اهل بیت علیهم السلام و فرهنگ انان را ترویج می دهد تا با کسب مهارت های لازم در عمران و پیشرفت کشور همکاری کنند. و مشکلات اینده را که کشور و ملت و امت اسلامی با ان مواجه خواهد شد را شناسایی و راه های مقابله با ان را بیاموزند.
اجرای این پروژه ملی جوانان را بخش روابط عمومی دانشگاهیان حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام به عهده دارد. و از زمان تأسیس ان تا به اینک دانشجویان و دانش اموزان را در گروه های مختلف با میزبانی استان مقدس عباسی به بازدید از بخش های مختلف و شرکت در مسابقه های علمی در میان دانشگاهیان و اردوهای تابستانی در مراکز خدماتی عتبات عالیات و برگزاری مسابقات فوتبال و مسابقه های دینی و علمی و سفرهای توریستی و سخنرانی های فرهنگی و نمایشگاه ها و فستیوال های مختلف در دانشگاه ها و دانشکده های عراق دعوت می کند و پیذاری انهاست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: