ارائه خدمات درمانی به ۷۰۰ هزار زائر در اربعین از سوی بخش امور پزشکی آستان قدس عباسی

واحد امور پزشکی آستان قدس عباسی از مراجعه بیش از ۷۰۰ هزار زائر به پایگاه های پزشکی مستقر در داخل صحن مطهر عباسی و خارج آن طی اربعین خبر داد.

عادل سعد جهاد، مدیر این واحد گفت، بیش از ۷۰۰ هزار زائر از روز ۱۰ الی ۲۱ ماه صفر در پایگاههای پزشکی خدمات درمانی دریافت کردند.
وی گفت: تعداد پایگاههای مستقر ما در داخل و خارج صحن مطهر ۲۱ پایگاه و دو مرکز بهداشتی ثابت شامل مرکز ام البنین(علیها السلام) و مرکز صدیقه طاهره و بیمارستان صحرایی بود.

جهاد اظهار داشت، آستان قدس عباسی طرح بهداشتی کاملی را از طریق ادارات، واحدها، موکبهای خدماتی و بیمارستان تخصصی الکفیل آماده کرده بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: