“Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinlikleri devam ediyor: Mukaddes Kerbelâ’daki Liseliler mateminden…

Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) Şahadeti münasebetiyle düzenlenen anma etkinlikleri devam ediyor. “Fatımî Hüzünler Mevsimi” veya “Eyyâm-ı Fatımiyye/ Fatımî Günler” olarak adlandırılan bu günlerde dünyanın dört bir yanındaki Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) dostlar çeşitli matem programları ve etkinlikler düzenleniyor. Bizler de Uluslararası El-Kefîl Ağı portal olarak bu etkinlikler içinden Şahadetin Başkenti Kerbelâ’da ve özellikle de Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde düzenlenen etkinlikleri ziyaretçilerimize taşımaya devam ediyoruz.

Şahadetin Başkenti Kerbelâ’daki Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri, “Fatımî Hüzünler Mevsimi” anma etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart 2014 (25 Cemaziyelevvel 1435) Perşembe günü Liseli gençleri konuk etti.

Basra’nın Medîne kazasında yer alan meslek liseli gençlerin ve eğitimcilerinin oluşturduğu matem grubu; önce Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve sonrasında da Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri’nde matem meclisi düzenledi.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde görev yapan ve etkinlikten sorumlu bölüm olan Hüseynî Matem grupları ve Anma Programları Bölümü adına konuşan Bölüm Başkanı Hacı Riyaz Ni’met Selman Uluslararası El-Kefîl Ağı’na konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selmân her yıl Irak’ın farklı yerlerinde bulunan eyalet, şehir ve kazadan gelen öğrencilerin gelerek bu münasebetle ilgili matem düzenlediğini hatırlattı. Selman söz konusu etkinliğe; yaklaşık 200 öğrenci ile öğretmenlerinin katıldığını ve organizasyon çerçevesinde kendilerini Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin misafir ettiğini söyledi.

Gençler; düzenledikleri matemlerde sevgi ve bağlılık nidalarla pek elem dolu münasebeti yâd etti.Pâk Ehlibeyt’in (Allah-u Teâlâ’nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ve bilhassa asrımızın İmamı Hz.İmam Mehdî’ye (Allah-u Teâlâ Pek Kutlu ortaya çıkışını çabuklaştırsın) elem dolu facia sebebiyle taziyelerini takdim eden delikanlılar; Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) ile Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) mana okyanusunu andıran huzurlarında, Hz.Muhammed Mustafa’nın (Sallallâhu Aleyhi we Âlihi) hakkında “Benden bir parçadır”, “Kalbim ve iki yanım arasındaki ruhumdur” diye buyurduğu, Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Salawâtullah Aleyhâ) şahadetini yâd ediyor olmanın o pek kutsi hissiyatını,şerefini ve asaletini yaşadılar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: