مشارکت دفتر آستان عباسی در دوره‌ی تخصصی پژوهش نسخه‌های خطی و فهرست‌بندی آنها

کتابخانه نسخه‌های خطی آستان عباسی در دوره‌ی تخصصی پژوهش نسخه‌های خطی و فهرست‌بندی آنها حضور پیدا می‌کند. این دوره از سوی انجمن علمی نسخه‌های خطی عراق در دانشگاه صلاح الدین اربیل و در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آوریل برگذار می‌شود.

معاون مدیر مرکز نگهداری و حفظ میراث فضل وابسته به دفتر سید علی محمد جاسم گفت: «با توجه به دعوت انجمن علمی نسخه‌های خطی عراق، جمعی از نیروهای مرکز تصویربرداری از نسخه‌های تاریخی و فهرست‌بندی آنها و مرکز نگهداری و حفظ میراث دفتر و خانه‌ی نسخه‌های خطی آستان قدس عباسی در این انجمن شرکت می‌کنند.

وی افزود: «مشارکت این دفتر علاوه بر برپایی نمایشگاه عکس‌ نسخه‌های خطی ارزشمند و تعدادی از نسخه‌های چاپی آستان مبارک در زمینه‌ی میراث تاریخی، مبتنی بر ارائه‌ی دو سخنرانی در مورد فهرست‌بندی نسخه‌های خطی و اسناد و نیز نگهداری و حفظ نسخه‌های تاریخی نیز هست که توسط مرکز ما و مرکز تصویربرداری نسخه‌های خطی و فهرست‌بندی آنها برگزار می‌شود.

از سوی دیگر، رئیس انجمن علمی نسخه‌های خطی عراق، استاد دکتر مازن صباح اعرجی از تلاش‌های بسیار زیاد آستان قدس عباسی در همه‌ی زمینه‌های فکری و فرهنگی و به ویژه نسخه‌های خطی را ارزشمند دانسته و با آرزوی دست‌یابی این دوره به اهداف مورد نظر خود، از این دفتر به خاطر مشارکت در دوره قدردانی کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: