Telekomünikasyon Şubesi: Kameralar birimimiz aracılığıyla tüm bölümlere destek vermeye çalışıyoruz

Mukaddes Hz.Abbas <sub><em>(Allah’ın selâmı üzerine olsun)</em></sub> Türbesi Telekomünikasyon Şubesi’ne bağlı Kameralar Birimi günde yirmi dört saat çalışan bir birim. Birim normal zamanların yanı sıra özellikle de ziyaretçi sayısının milyonlar ile ifade edildiği dönemlerde Mukaddes Türbe’ye bağlı diğer bölümlere ve Mukaddes Türbe bünyesinde verilen hizmetlere sunduğu destek ile de ön plana çıkıyor.

Mukaddes Hz.Abbas <sub><em>(Allah’ın selâmı üzerine olsun)</em></sub> Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’ne bağlı Telekomünikasyon Şubesi Sorumlusu Müh. Firas Abbas Hamza konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Kameralar Birimi’nin esas çalışması güvenlik amaçlı gözetleme ve takip üzerinedir. Buna ek olarak güvenlik ve merkezi denetim gibi görevlerde Mukaddes Türbe’nin diğer bölümlerine destek verir. Örneğin herhangi bir sıradışı vaka meydana geldiği zaman gerekli tedbirleri alması için Güvenlik Bölümü’ne bilgi verir.”

“Mukaddes Hz.Abbas <sub><em>(Allah’ın selâmı üzerine olsun)</em></sub> Türbesi büyük kurumlardan biri sayılmaktadır ve kendi başına gelişip genişlemektedir. Bu genişlemenin bir parçası da Telekomünikasyon Şubesi’nin desteğiyle olmaktadır. Bu kapsamda Mukaddes Türbe bölümlerine ve harici mevkilere ilerleyip çalışabilmeleri için altyapı temin edilirken işin teknolojik yönü şubemiz tarafından üstlenilmektedir. Çünkü bu vazife şubemizin uhdesine aldığı vazifelerdendir.”

Hamza dünyada güvenlik kameralarında meydana gelen gelişmelerin ne denli yakından takip edildiği ile ilgili olarak da bilgi verdi: “Şubemiz bilgisayar ve kameralar ile ilgili saygın bilim ve teknoloji fuarlarına katılmasının yanı sıra; bu alanda gerek Irak içinde gerekse de dışında düzenlenen uzmanlık kurslarına sürekli bir biçimde katılmaya özen göstermektedir.”

Hamza, Kameralar birimi personelinin sunduğu hizmetler ile ilgili olarak şunlar paylaştı: “Erbain ziyareti döneminde kaybolan ziyaretçileri yakınlarına kavuştururken bu teknoloji kullanılmıştır. Bu büyük insani hizmeti eda ederken Kameralar Birimi aktif rol oynamıştır. Çünkü milyonlarca ziyaretçi arasında kaybolmuş bir kişiyi bulmak zordur. Bu aynı zamanda zamanla yarışı da gerektiren bir görevdir. Bunun için anlık iletişim ağı kurulmuş, veritabanı inşa edilmiş ve eldeki başka imkanlardan yararlanılmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: