40 cildi aşan eser: Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’nden belgelerle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) biyografisi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü bünyesindeki Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kütüphanesi ve Evi’ne bağlı Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hakkında Etütler Merkezi, Haşimoğulları’nın Dolunayı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hayatı ve hakkında yazılmış tüm kitaplarını belgelemek için çalışan bir merkez.

Merkez Müdürü Şeyh Mahmud Safî konuyla ilgili olarak şunları açıkladı: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği daha önce Arap şiirinde Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başta olmak üzere bazı ilmi ve edebi eserler basan Telif ve Etütler Birimi’ni dönüştürme kararı almıştır. Dönüşümün ardından söz konusu birimimiz aynı alanda çalışan işte bu merkeze dönüştürülmüştür.”

“Çalışmalara edebiyatta ve yazma eserlerde Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile ilgili anlatılanları bir araya getirerek başladık. Bu konuda farklı başlıklarda yaklaşık 20 cilt eser ve Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Ansiklopedisi isimli 14 ciltlik eser yayınladık. Bu eserler için çok değerli yazarlar, alimler ve araştırmacıların yazıları yer almıştır.”

Ansiklopedinin hedefi ile ilgili olarak da bilgi veren Safi şunları söyledi: “Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sadece Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayı’nda) tanınan değil, dört masum İmam gölgesinde yer alan bir şahsiyet olduğunu göstermek istedir. Dört Masum derken babası Müminlerin Emîri, İki torun Hz.İmam Hasan ile Hz.İmam Huseyn ve Hz.İmam Zeynelabidîn’i (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kastediyoruz bu arada.”

“Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hünerleri ve mübarek hayatı ilgili olarak kitapların ve rivayetlerin tozlu sayfaları aralarında kalmış çok sayıda şeye rastladık. Bunları alıntılayıp O’nun adını taşıyan bu eserde bir araya getirdik ve yayınladık.”

Geleceğe yönelik çalışmalar ile ilgili olarak da bilgi veren Safî şunları söyledi: “Merkez olarak bu ansiklopedinin 40 cilde ulaşmasını arzu ediyoruz. Bunu da Hz.Ebulfazl Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hakkında gazete ve dergilerde yazılmış makaleleri bir araya getirerek yapacağız. Topladığımız bu makaleler kategorize edildikten sonra yedi cilt halinde basılacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: