استقبال مردم و دوستداران کتاب از غرفه حرم مطهر درنمایشگاه کتاب اربیل

غرفه حرم مطهر
غرفه آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام با استقبال بازدید کنندگان از نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل از طوایف و مذاهب مختلف مواجه گردید.
خبرنگارشبکه جهانی الکفیل اعزامی به نهمین نمایشگاه بین المللی از استقبال زائد الوصف بازدید کنندگان نمایشگاه نهم از غرفه حرم مطهرعباسی خبر داد و گفت: غرفه آستان مقدس عباسی با توجه به عرضه محصولات خود با قیمت های حمایتی وهمچنین عرضه عناوین و موضوعات بر پایه احترام به همه عقاید و حفظ خط مشی میانه روی مورد استقبال مردم و د وستداران کتاب قرار گرفته است.
یکی ازدیگراز خصوصیات کتب عرضه شده دراین نمایشگاه، کیفیت بالای کاغذ و چاپ محصولات حرم مطهر می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: