تاکید رئیس انجمن علمی قرآن کریم بر حفظ دستاوردهای این بنیاد

رئیس انجمن علمی قرآن کریم تاکید نمود که این انجمن با هدف حفظ دستاوردها و ما حصل تلاشهای مراکز وابسته به این انجمن، پروژه های عمرانی خود را ادامه می دهد.

مشتاق العلی، رئیس انجمن علمی قرآن کریم در دیدار با پرسنل مراکز بابل و الهندیه وابسته به بنیاد که در راستای تقویت همکاری انجام شد، بر تداوم فعالیتها تحت نظارت مرجعیت عالی دینی و توصیه های سید احمد صافی،(دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: هدف آستان قدس عباسی این است که پرسنل، صنایع و پروژه های آستان عراقی باشند و علامت "ساخت عراق" برروی آنها درج شود.

العلی گفت: اقدامات آتی مایه مباهات است زیرا بر تخصص و حرفه ای گرایی متمرکز بوده و پرسنل و طرحهای قرآنی را به نحوی گزینش می کند که نماینده برحق بنیاد علمی قرآن کریم و آستان قدس عباسی باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: