استفاده از بروزترین دستگاههای جهان برای آزمایش مواد ساختمانی از سوی بخش پروژه های مهندسی

بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی با بکارگیری جدیدترین دستگاهها و طبق استانداردهای جهانی مواد ساختمانی مورد استفاده در پروژه های عمرانی مختلف را آزمایش می کند.

واحد آزمایشگاه مهندسی ساختمانی وابسته به این بخش آزمایش مواد ساختمانی مختلف را جهت برخورداری از استانداردهای کیفی به عهده دارد.

مصطفى سمير، مسئول فنی آزمایشگاه سیمان وابسته به واحد آزمایشگاه مهندسی ساختمانی گفت: آزمایشگاه سیمان بعد از دریافت نمونه ها به آزمایشات سیمان، گچ و غیره می پردازد.

وی ادامه داد: این فرایند از طریق مراحل متعددی و با دستگاههای جدید طبق استانداردهای بین المللی انجام می شود و همه دستگاهها متعلق به شرکت "ماتست" و "كونترول"است.

مصطفی سمیر گفت: این آزمایشگاه دارای گواهی اعتبار در عراق است که با برخورداری از تجربیات و تعداد آزمایشگاههایی که دارا می باشد، در زمره آزمایشگاههای پیشرفته در سطح عراق قرار گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: