اختتامیه دوره قرآنی در قواعد تجوید

مجمع علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی، دوره قرآنی در قواعد تجوید را با موفقیت به پایان رساند. مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف، وابسته به مجمع علمی بر این دوره نظارت داشت.

احمد الزاملی، مسئول واحد تلاوت در این مرکز گفت: "این دوره در مسجد جامع العنکوشی در منطقه الوفاء، با مشارکت بیست فراگیر برگزار شد. آنان طی سه ماه، دروس عملی و نظری را در موضوع احکام تلاوت و تجوید، زیر نظر استاد توفیق السلامی فراگرفتند."

وی افزود: "این مرکز در حال حاضر شاهد برگزاری سه دوره در قواعد تجوید، وقف و ابتدا و آموزش قرائت صحیح در دفتر اصلی آن واقع در نجف اشرف است."

وی همچنین تصریح کرد: "تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های این مرکز بخشی از طرحی است که با هدف توسعه فرهنگ قرآنی، از طریق افزایش شمار قرآن جویان در جامعه، اعم از قرائت، حفظ، تفسیر و فهم معانی تدوین شده است."
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: