El-Kefîl Bilgi Teknolojileri Merkezi’nden Sirac üniversite yönetim bilişim yazılımı konulu çalıştay

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl Üniversitesi bünyesindeki El-Kefîl Bilgi Teknolojileri Merkezi, mukaddes Kerbelâ’da yer alan Teknik ve Teknolojik Enstitü’de çalışan öğretim görevlilerine yönelik çalıştay düzenledi. Düzenlenen çalıştayda El-Kefîl Bilgi Teknolojileri Merkezi tarafından geliştirilen ve üniversitelere yönelik bir yönetim bilişim yazılımı olan Sirac yazılımının nasıl kullanılacağı işlendi.

El-Kefîl Bilgi Teknolojileri Merkezi’nden Yard. Doç. Dr. Visam Ali el-Hazelî konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Çalıştayda Sirac yazılımının çalışma mekanizması işlenmiştir. Bu da iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım öğretim üyelerinin ve öğrencilerin not, yoklama, ders programı gibi bilgilerini yönetmek içindir. Diğer kısım ise öğretime yöneliktir. Bu kısım aracılığıyla öğrencilere ders ve seminerleri göndermek, elektronik ortamda sınav yapmak, not vermek ve öğrenci ile öğretim görevlisi arasında haberleşme sağlamak mümkündür.”

“Bu yazılım Irak’ın birçok eğitim öğretim kurumlarında ve üniversitelerinde kullanılan bir yazılımdır ve sürekli bir şekilde geliştirilmektedir.”

Teknik ve Teknolojik Enstitü Bilim ve Öğrenci İşleri’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Leys Hasan Cevâd ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Enstitümüz bu yazılımın uygulanmasına önem vermektedir. Çünkü öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmek arzusundayız. Zira bu yazılım bölümlere, şubelere ve birimlere öğrenci işlerini, bilimsel hususları ve idari işleri elektronik ortam üzerinden yönetme imkanı sağlamaktadır.”

“Bu yazılımın uygulanması aynı zamanda dijital bir şekilde güvenliğin sağlanması anlamına da gelmektedir. Çünkü öğrencilerin bilgileri ve notları elektronik ortama taşınacaktır. Böylelikle notlar telef, kaybolma ve değiştirilmekten korunduğu gibi ihtiyaç duyulduğu vakit bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecektir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: