برگزاری نشست مقدماتی کارگاه علمی درباره پدیده طلاق

انجمن علمی و فکری العمید با همکاری مرکز فرهنگ خانواده در آستان قدس عباسی نشست مقدماتی را برای برگزاری کارگاه علمی درباره پدیده طلاق برگزار کرد.

محمد حسن الجابری، رئیس بخش مطالعات اجتماعی در انجمن گفت: برگزاری این نشست به منظور مقدمه چینی برای برپایی کارگاه علمی درباره پدیده طلاق و ایجاد راهکارهای سودمند برای جلوگیری از آن است. اصل ایده کارگاه دستیابی به مقالات پژوهشی و پروژه های کاری است که در عالم واقع اجرایی می شود.

وی ادامه داد: درباره تعیین سقف زمانی برای برگزاری کارگاه طی ماه‌های آتی سال جاری توافق صورت گرفت. این نشست به منظور اطلاع از عوامل و ایجاد راهکارهای مناسب برای پیشگیری از پدیده طلاق است که موجب از هم پاشیدگی ارتباط خانوادگی می شود و بر جامعه و خانواده تاثیرگزار است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: