پایان تدارکات مجله ریاض زهرا(علیها السلام) برای هفتمین نشست رسانه‌ای درباره بانوان

مجله ریاض زهرا (علیها السلام) صادره از بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی آمادگی‌های لجستیکی خود را برای هفتمین نشست رسانه‌ای سالانه ویژه بانوان خاتمه داد.

ليلی إبراهيم الهرّ، سردبیر این مجله گفت: این کنفرانس طی روزهای جمعه و شنبه (۶ و۷ آبان) برگزار می شود.

وی ادامه داد: بعد از لغو محدودیت های دوساله ویروس کرونا، نشست سالانه رسانه‌ای ویژه بانوان به شکل حضوری برگزار می شود. امروز نیاز مبرمی به رسانه بانوان وجود دارد چرا که می تواند موجب توانمندسازی و آگاهی‌بخشی آنها و طرح مجدد مسائل و مشکلات بانوان در فضایی ویژه شود.

الهر گفت: این کنفرانس از جمله فعالیت‌های مجله فکری و فرهنگی و در چارچوب برنامه‌های سالانه آن برای این هدف است. از مهمترین اهدافی که کنفرانس به دنبال تحقق آن است، پرداختن به توانمندی های این مجله، تحولات و متغیرها در صنعت رسانه که مجله ریاض الزهرا (علیها السلام) بر آن متکی است و همچنین همفکری و ارائه دیدگاه‌های جدیدی که موجب رشد بانوان می شود ونیز تاثیر محتوای گفتمان رسانه ای کاغذی در نزد مخاطبان و صنعت محتوای دیجیتال می باشد.

به گفته سردبیر مجله، این کنفرانس اولین در نوع خود نیست چرا که آستان قدس عباسی فعالیت‌های بانوان را که می‌تواند موجب ارتقای زنان در همه سطوح شوند حمایت می کند. وی گفت، فضاهای فرهنگی در افزایش آگاهی رسانه‌ای به ویژه در زمینه مطبوعاتی سهیم است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: