برگزاری یک کارگاه و دو نشست علمی از سوی دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی یک کارگاه و دو نشست علمی درخصوص "تصفیه آب آلوده به روشهای نوین" و "اوضاع بهداشتی در شهر نجف" برگزار کرد.

محمد حسن عبد الشهيد، معاون رئیس دانشکده دندانپزشکی گفت: واحد آموزش مستمر دو نشست علمی برگزار کرد؛ نشست اول تحت عنوان (اوضاع بهداشتی شهر نجف طی سالهای (1921-1958) و با سخنرانی جلاوی سلطان عبطان بود که در پایان آن بر احداث موسسات بهداشتی بیشتر و بکارگیری دستگاههای پیشرفته پزشکی و غیره تاکید شد.

عبد الشهيد در خصوص نشست دوم اظهار داشت: این نشست درباره تصفیه آبهای آلوده به روشهای جدید بود که در آن ابراهيم جوده صاحب به سخنرانی پرداخت. وی هدف این نشست را بهبود اوضاع بهداشتی این کشور دانست و در پایان بر روشهای تصفیه صحیح و چگونگی دوری از عوامل آلودگی آب تاکید شد.

در همین راستا، بخش تکنولوژی های آزمایشگاههای پزشکی در دانشکده فناوریهای بهداشتی و پزشکی دانشگاه الکفیل کارگاه آگاهی بخشی را درباره بیماری توکسوپلاسموز، نحوه تشخیص و درمان آن و نیز پیشگیری از این بیماری خطرناک مشترک میان انسان و حیوان برگزار کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: