Mukaddes Türbe’de Hz.Ummul Benîn (Selâmullah Aleyhâ) matem merasimleri…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) pek muhterem validesi Hz.Ummul Benîn (Selâmullah Aleyhâ) Hanım’ın matem merasimi hazırlıkları sona erdi.

İşte böyle bir günde, yeryüzü Hz.Ummul Benîn’den (Selâmullah Aleyhâ) mahrum kaldı…

Kuşkusuz, dünyanın dört bir yanında Ehlibeyt (Allah-u Teâlâ'nın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) Dostları’nın olduğu her yerde acılarla dolu bu önemli münasebet yâd edilmiştir. Ancak hepimizin kabul edeceği gibi, bu özel matem; özellikle de evladı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) yanı başında bir başka hissedilmektedir. İşte bu yüzden bu kapsamda Mukaddes Kerbelâ’da hummalı bir çalışma içerisine girildi, çok sayıda faaliyet yapıldı.

Matemin kalbi konumundaki Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi bu çerçevede önemli etkinlikler düzenlendi. Bizler de Uluslararası El-Kefîl Ağı’nda gezinen değerli ziyaretçilerimize bu etkinliklerden haberdar etmek istedik:

Mukaddes mekânın özel olarak hazırlanmasının ardından Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ) şahadeti günü olan 13 Cemâziyelâhir gününde özel matem merasimi düzenlendi. Mukaddes mekân hizmetkârlarının özel kıyafetleri ve Kur’ân-i Kerîm tilavetinin ardından Mukaddes mekân özel marşını okudukları merasim hem ihtişamı hem de çok özel manevi havası ile derinden etkiledi. Merasimde hem Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm), hem de Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ) ziyaretleri okundu. Merasime ayrıca Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi mensupları da eşlik etti ve Mukaddes mekânın mensuplarına da Hz.Ebulfazl Abbas’a (Aleyhisselâm) hizmetkârları olmaları hasebiyle taziyelerini sundu.

Mukaddes Türbe’de bunun yanı sıra 13-15 Cemaziyelâhir (13- 15 Nisan) tarihleri arasında akşam saatlerinde özel matem program düzenlenecek. Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan programlar sonrasında dini içerikli dersler ve matem meclisleri ile devam etti.

Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ) şahadeti etkinliklerinden biri de bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası El-Cûd Yarışmasıydı. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) hakkında yazılan Arapça şiirlerin (amûdî kasîde) yarıştığı yarışmanın değerlendirilmesine 11 Nisan’dan itibaren başlandı. Şairlerin Mukaddes Türbe’deki özel hazırlanan kürsüye çıkarak şiirlerini okuduğu yarışmada galipler aşama aşama ilan edildi. Dereceye giren şairler, 13 Nisan gününde düzenlenen özel törende ilan edildi ve ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel Sekreteri Sayın Seyyid Ahmed Sâfî şunları söyledi:

“Bazı büyük konular vardır. Yok yere ortaya çıkmamış, durduk yere büyümemiştir. Büyüklükleri, ihtiva ettikleri üstün ve yüce anlamlardan gelmiştir. Engin bir denize açılırcasına Tarih içerisinde gezintiye çıkan bir kimse, muhtemelen bazı hadiseleri durak ya da liman gibi görecek ve üzerinde biraz duraksayacaktır. Bu tarih durakları, bizi yaşananlar üzerine biraz durup beklemeye ve düşüncelere dalmaya sevk eder. Tarihin böylesi duraklarından biri de; Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) kıyamı ve tarihe kazıdığı ölümsüz Taff (Aşûrâ) Destânı’dır.Bu tarihi durakta, devasa konular yer almaktadır. Düşünen insanın üzerinde durup düşüncelere dalacağı bu konuların “mukaddimesi”nde de çok büyük bir konu yer almaktadır. İşte bu konunun adı “Ebulfazl el Abbas”tır (Aleyhisselâm). Bu konu; Kerbelâ ile özetlenecek bir alanla ya da Alkamî nehri olarak tabir edilebilecek yerlerde kısıtlı kalmamıştır. Sınırlarla kısıtlanamamış, hudutları aşmıştır. İçinden büyük kavramlar yayılmış ve dört bir yanı kaplamıştır. Cesareti, kardeşliği, fedakarlığı, zulme karşı dik duruşu ya da diğer kavramları ele aldığınızda, hepsinin Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) kişiliğinin derinliklerinde hep birlikte yer aldığını görürsünüz. Bu sıfatlar kendisinden bir doğaçlama sonucunda ortaya çıkmamıştır. Hepsi büyük bir basiretten kaynaklanmaktadır. Bu basîret de terbiyeden doğmuştur.Hem Valîdesi Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ), toprağa eker gibi ekerek ve bina yapar gibi inşa ederek verdiği; hem de Babası Müminlerin Emîri’nin ve kardeşleri Hz.Hasan ile Hz.Huseyn’in (Allah’ın selâmı hepsine olsun) yetiştirmesiyle oluşan o terbiyeden bu basîret doğmuştur.”

“Bu yetiştirme (ya da terbiye), maddi (sonuçlar veren) bir terbiye olmamıştır. Aşûrâî bir duruşla ilk filizini vermiştir sonra da her türlü faziletin (erdemin) adı ya da konusu haline gelmiştir. İşte böylece Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) özel sıfatları ve faziletleri, şairler için konular olmuştur. Bir şair O’nun (Aleyhisselâm) şecaatini konu edinirken, bir başkası vefakârlığını ve diğer sıfatlarını konu edinmiştir.Bir şair çırpındıkça O’nun (Aleyhisselâm) kişiliğinin derinliklerinde kaybolmuş, başka şairler de O’nu (Aleyhisselâm) anlatmak için birbiriyle yarışmaktadır.”

“Uluslararası El-Cûd (Amûdî Kasîde türünde) şiir Yarışması da Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) hakkındadır. Hedeflerinden biri de O’nun (Aleyhisselâm) hususî özellikleri; güçlü, anlamlı, amaçlı ve kâfiyesi “Ebulfazl el Abbas” (Aleyhisselâm) olan şiirlerle ön plana çıkarmaktır. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde Irak içinden ve dışından toplamda 632 şiir metni yarışmaya katılmıştır. Bu açıkça şiirin derinliğini, etkisini ve güçlü duygusallığını göstermektedir. Şiir için Taff Vakıası’ndan daha etkileyici ve daha duygusal bir meydan bilmiyorum. Çünkü Aşûrâ olayı şiir ve şairler için bitip tükenmeyen bir kaynaktır. Nitekim edebiyat kütüphanesini amaçlı, anlamlı ve yetiştirici nitelikteki şiirlerle zenginleştirmiş, şairler için atışma meydanı olmuştur.”

Seyyid Sâfî ardından jüri üyesi, şair ve Mukaddes Türbe mensupları da dahil olmak üzere organizasyona katılan herkese teşekkürlerini iletti.


Bir başka etkinlik de, Uluslararası El-Kefîl Ağı sitesinde düzenlenen Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ) özel niyabet yoluyla ziyareti programıydı. Günler öncesinden başlayan kayıtlara ilgi büyük oldu. (Maalesef; teknik bir aksaklık sebebiyle, Türkçe sitemizdeki niyabet yoluyla ziyaret sayfasında bu ziyaretin kaydını yapmak mümkün olmadı.)

Hz.Ummul Benîn’in (Selâmullah Aleyhâ) şahadet günleri boyunca Mukaddes mekân ülkenin ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçilerle doldu taştı. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) manevi huzurunda Pek Muhterem Validesi’nin (Selâmullah Aleyhâ) şahadeti sebebiyle taziyelerini sunmak ve böylelikle Allah-u Teâlâ’nın rızasını kazanmayı arzulayan değerli ziyaretçiler; dört bir yandan Mukaddes mekâna akın etti, meclislere katıldı ve taziyelerini, sevgiyle dolup taşan gönüllerden yükselen matem nidaları ve döktükleri gözyaşlarıyla taçlandırdı.

İşte o çok özel münasebetten, Yiğit Evlâd’ın yanı başındaki Kahraman Ana’nın yasından ve bu çerçevedeki etkinliklerden; Uluslararası El-Kefîl Ağı objektiflerine yansıyan bazı kareler…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: