بازدید متولی شرعی آستان قدس عباسی از دانشکده پزشکی دانشگاه الکفیل

سید احمد صافی (دام عزه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی از دانشکده پزشکی دانشگاه الکفیل در استان نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی بازدید نمود.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل؛ متولی شرعی آستان قدس عباسی در بازدید از دانشکده پزشکی که به تازگی افتتاح شده است، بر تهیه تمامی تجهیزات مورد نیاز این دانشکده جهت ارتقا و پیشرفت دانشجویان با هدف تحقیق اهداف آستان قدس عباسی که خدمت به جامعه است، تاکید نمودند.

دانشگاه الکفیل به تازگی توانست موافقت وزارت علوم وآموزش عالی جهت افتتاح دانشکده پزشکی را کسب نماید. این دانشکده تمامی امکانات از جمله تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی، فناوری الکترونیکی و همچنین احداث یک بیمارستان آموزشی جهت آموزش عملی دانشجویان وجذب اساتید با تجربه را فراهم نموده است.

این دانشکده از امسال پذیرای دانشجویان دانشکده پزشکی خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: