آغاز طرح فهرست‌نویسی ۴۷ هزار نسخه خطی از سوی بخش امور فکری آستان قدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از آغاز اقدامات فهرست نویسی کامل نسخ خطی دار المخطوطات عراق خبر داد.

صلاح السراج، مدیر مرکز تصویربرداری و فهرست نویسی نسخ خطی آستان گفت: در دیدار با مدیر دار المخطوطات عراق مکانیزم فهرست نویسی نسخ خطی موجود در دار المخطوطات مورد بحث قرار گرفت و طرح فراگیری برای فرایند فهرست نویسی تهیه شد که کوتاه و سریع است‌‌ و پس از آن فرایند فهرست نویسی مفصل انجام می شود؛ زیرا تعداد نسخ خطی بسیار بوده و شامل علوم و زبانهای مختلف است.

وی ادامه داد: کمیته مشترکی میان مرکز و دار المخطوطات عراق تشکیل شد و اجرای مرحله اول پروژه آغاز شده است. سطح عملکرد صعودی بوده و در نهایت بموجب توافق آستان و دار المخطوطات فهرستهای کاملی تهیه و چاپ می شود.

احمد كريم العلياوی، مدیر کل دار المخطوطات عراق گفت، فهرست نویسی رکن اساسی در فعالیت دار المخطوطات است و دروازه ای است که پژوهشگر بواسطه تعاریف مختصر یا مفصلی که از طریق آن فراهم می شود، با محتوای نسخ خطی، مولف، تاریخ موضوع نگارش، ابعاد کاغذ، نوع زبان، جوهر مورد استفاده در نگارش، تعداد سطور و صفحات آشنا می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: