پایان سومین دوره قرآنی بخش امور فکری آستان قدس عباسی

مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان عباسی سومین دوره تخصصی قرآنی ویژه طلاب حوزه علمیه در بین اقلیتهای آفریقایی را خاتمه داد.

سعد ستار الشمری، مدیر مرکز اظهار داشت: این دوره در استان نجف برپا شد و تعدادی از دانشگاهیان متخصص در حوزه قرآنی که در موسسات علمی و پژوهشی شاغل هستند در آن سخنرانی کردند. این دوره در تعمیق اندیشه قرآنی و تقویت فرهنگ برادری میان طلاب علوم دینی در قاره آفریقا سهیم است.

وی گفت: این دوره موفقیت بزرگی را ثبت کرد و شاهد حضور ویژه طلاب حوزوی بود.

به گفته وی، این مرکز در حاشیه آخرین روز دوره، نشست سالانه آفریقا در سال ۱۴۴۴ هجری را تحت عنوان (المبلِّغ وعنصر الحداثة: مبلغ و ویژگی مدرنیته) ویژه طلاب علوم دینی آفریقایی برگزار کرد.

الشمری تاکید کرد، این دوره تلاوت آیاتی از قرآن را شامل شد و طی آن سخنرانی درباره رویکرد مرکز نسبت به فعالیت تبلیغاتی در قاره سیاه طبق اصل مدرنیته ایراد شد.

الشمری تصریح کرد، شعبان آدم، از کشور غانا به نمایندگی از طلاب علوم دینی آفریقایی نیز به سخنرانی پرداخت و نقش مرکز مطالعات آفریقا را در حمایت از راههای مرتبط با انجام فعالیت تبلیغاتی در کشورهای قاره هدف تبیین کرد. در پایان نیز لوحهای تقدیری میان اساتید و شرکت کنندگان در این دوره توزیع شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: