اختتامیه برنامه هفتگی بخش روابط عمومی ویژه دانشگاهیان و پژوهشگران عراقی

بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی برنامه هفتگی خود را که برای تعدادی از دانشگاهیان و پژوهشگران دانشگاههای مختلف عراق تهیه شده بود خاتمه داد‌.

احمد الياسری، مسئول واحد روابط دانشگاهی وابسته به بخش مذکور گفت: برنامه مختص این هیئت شامل زیارت دو آستان قدس حسینی و عباسی، بازدید از برخی پروژه های آستان قدس عباسی از جمله دانشگاه العمید، بیمارستان الکفیل، مزرعه الساقی و غیره است.

وی ادامه داد: هدف از این بازدیدها افزایش ارتباط و همکاری میان آستان قدس عباسی، دانشگاه های عراق و محافل آکادمیک است.

حارث الداحی مدرس این برنامه گفت: ما با گروهی از دانشگاهیان و اساتید دانشگاههای مختلف عراق به منظور خدمت به جامعه گرد هم آمدیم. جلسه گفتگویی برگزار شد و در آن مفاهیم و اصول اساسی برای خدمت به جامعه و نحوه دستیابی به بهترین نتایج و انتقال آن به جوانان مورد بررسی قرار گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: