تشریح جزئیات فعالیت واحد آینه کاری از سوی بخش تعمیرات آستان قدس عباسی

بخش تعمیرات و ساخت و سازهای مهندسی آستان قدس عباسی مکانیزم فعالیت واحد آینه کاری در تزیین دیوارها و سقفهای حرم حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) را بیان کرد.

حسن سعيد مهدی، مسئول این واحد گفت: اقدامات زینت بخشی دیوارها و سقفهای آستان قدس عباسی با شیشه های برش کاری شده یکی از مهمترین بخشهای زیباسازی و آخرین مرحله بازسازی محسوب می شود.

وی ادامه داد: ما تیم فنی کارشناسی در زمینه آینه کاری داریم که شامل ۱۴ عضو می شود و همه آنها به صورت یکپارچه برای اتمام اقدامات واگذارشده به آنها از جمله آینه کاری دیوارها و سقفهای گنبد و حرم مطهر فعالیت می کنند.همچنین به ترمیم بخشهای آسیب دیده و تعویض لوسترهای گنبد می پردازند.

مهدی افزود: همه ابعاد شیشه های برش کاری شده با رنگها و اشکال مختلف در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: اقدامات تعمیرات شامل استحکام بخشی دیوارهای حرم با سازه های آهنی است. بخش تعمیرات و ساخت و سازهای مهندسی با همکاری همه بخشها به ترمیم رواقهای حرم مطهر و پروژه های خارجی آستان قدس عباسی می پردازد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: