بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی میزبان هیئت آموزشی از استان ذی قار

واحد روابط دانشگاهی وابسته به بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی میزبان هیئت آموزشی از اداره آموزش و پرورش استان ذی قار بود.

محمد الياسری، مسئول این واحد گفت: ما برنامه کاملی را در قالب نشست الساعی برای هیئتی از ناظران اداره آموزش و پرورش استان ذی قار تهیه کردیم که شامل بازدیدهای میدانی اکتشافی از برخی از پروژه های آموزشی و خدماتی آستان قدس عباسی و نیز برگزاری جلسات آموزشی شد.

وی ادامه داد: ما از طریق نشست الساعی تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ارتباط میان آستان قدس عباسی و اقشار آموزشی جهت خدمت به علم و آموزش و حمایت از فرآیند آموزشی ادامه یابد.

قيصر خلف، ناظر آموزشی در خصوص دیدگاه هیئت پس از بازدید از آستان قدس عباسی گفت: این هیئت تمایل آستان قدس عباسی به ویژه مجموعه آموزشی العمید را برای حمایت از فرایند آموزشی از طریق برنامه‌های آموزشی بین المللی جدید لمس کرده است که به منظور تربیت نسلی آگاه و فرهیخته صورت می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: